Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje wodno-kanalizacyjne

Inwestycje wodno-kanalizacyjne

Plan 542.660,00zł. Wykonanie 510.179,43zł.
Realizacja 94,01%
Zakres wykonanych robót obejmuje dokumentację projektową, opłatę za przyłącze energetyczne, prace budowlano montażowe, tj. budowę kontenera o wym.2,44x3x2,80 z zestawem hydroforowym, rurociągiem ssawnym i rurociągiem tłocznym, ogrodzenie panelowe o dł. 20 m, montaż tłoczni ścieków, studni rozprężnej, studni włazowej.

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2019.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzozówka, Głogowo i Szembekowo

Plan 760.590,00zł. Wykonanie 760.589,55zł.
Realizacja 99,99%
W ramach inwestycji wykonano kanalizacje grawitacyjną i przyłącza, kanalizację tłoczną z przyłączami oraz przepompownie przydomowe i przepompownię ściekową. Sieć kanalizacyjna o dł. 1.672mb, 84 przyłącza o dł. 504 m. Został opłacony nadzór inwestorski nad robotami oraz wykonano inwentaryzację powykonawczą.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głogowo

Plan 40.000zł Wykonanie 36.733,83 zł
Realizacja 91,83%
W ramach inwestycji zakupiono projekt budowlany, materiały inwestycyjne oraz 7 szt. zbiorników o wym.

100x800 z armaturą.
Zadanie zakończone i rozliczone

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Silno

Plan 20.000zł. Wykonanie 19.382,34zł.
Realizacja 96,91%
Zakup materiałów inwestycyjnych. Wykonano 1.080 mb sieci wodociągowej.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obrowo

Plan 10.000zł. Wykonanie 7.254,54zł.
Realizacja 72,54%
Zakup materiałów inwestycyjnych. Wykonano 360 mb sieci wodociągowej.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sąsieczno

Plan 12.315zł. Wykonanie 6.158,61zł.
Realizacja 50,01 %
Zakup materiałów na potrzeby realizacji inwestycji. Wykonano sieć wodociągowej o długości 360 m.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozbudowa wodociągu Brzozówka – Głogowo wraz z pompownią wody

Plan 250.190 zł. Wykonanie 250.187,12zł.
Realizacja 99,99%
W ramach inwestycji wykonano montaż stacji kontenerowej, montaż pomp i urządzeń pomiarowych oraz włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej. Wykonano sieć wodociągową o długości 2.777 mb. W ramach inwestycji opłacono również przyłącza energetyczne, nadzór inwestorski, inwentaryzację powykonawczą.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozbudowa wodociągu w miejscowości Szembekowo

Plan 20.000zł Wykonanie 19.999,80zł
Realizacja 99,99%
Wykonanie sieci wodociągowej o długości 282 mb.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno

Plan 1.841.796zł. Wykonanie 1.841.795,06zł.
Realizacja 99,99%
Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych. Zakres wykonanych robót obejmuje roboty ziemne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, opłatę za przyłącze energetyczne, nadzór inwestorski. Wybudowano kanalizację grawitacyjną Ø 200 mm o długości 1.685,20 mb, kanalizację grawitacyjną Ø 250 mm o długości 530,30 mb, przyłącza kanalizacji grawitacyjnej Ø 160 mm, kanalizacji tłocznej Ø 90 mm o długości 241,3 mb, kanalizacji tłocznej Ø 160 mm o długości 189,50 mb, kanalizacji tłocznej Ø 200 mm o długości 1.583,20 mb.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Przejdź do początku strony