Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje drogowe, oświetlenie

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dla rowerów drogi rowerowej Osiek nad Wisłą- Sąsieczno- Zimy Zdrój- Czernikowo- Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa

Plan 138.971zł. Wykonanie z 138.970,16 zł.
Realizacja 100%
Przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na budowę drogi rowerowej .
Zadanie kontynuowane będzie w latach następnych.

Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo

Plan 73.163zł. Wykonanie 73.162,25 zł.
Realizacja 99,99%
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Kościelnej w Głogowie o długości 1.430 m2 oraz poboczy o długości 293 m2 .

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewicach, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo

Plan 1.465.244zł. wykonanie 1.465.243,30zł.
Realizacja 99,99%
Wykonano wypisy i wyrysy z map dotyczących realizowanej inwestycji oraz mapy sytuacyjno – wysokościowe.
W 2018 roku wykonano nawierzchnie asfaltowe dróg gminnych w następujących miejscowościach:
- Brzozówka ul. Gruszowa 2.610m2 nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa - 870m2,
- Głogowo ul. Poziomkowa - 750m2 nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa - 250 m2,
- Brzozówka ul. Brzoskwiniowa – 1.040 m2 nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa - 260 m2,
- Brzozówka ul. Jodłowa – 1.120 m2 nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa 420m2,
- Obrowo ul. Osiedlowa - 3.560 m2 nawierzchni,
- Szembekowo ul. Osiedlowa 5.675 m2 nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa 952,50 m2
- Głogowo ul. Bażantowa - 1.000 m2 nawierzchni,
- Łążyn Kuźniki - 6.120 m2 nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa 2.040 m2,
- Brzozówka ul. Kalinowa - 1.200 m2 nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa 225 m2,
- Głogowo ul. Narcyzowa - 420 m2 nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa 120m2
- Zębowo - 3.680 m2 nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa 920 m2

Zadanie kontynuowane w roku 2019.

Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo

Plan 1.723.577 zł. wykonanie 1.723.576,71 zł.
Realizacja 99,99%
Zadanie częściowo realizowane systemem gospodarczym. W związku z tym zakupiono kruszywo drogowe do wykonania podbudowy dróg gminnych w następujących miejscowościach:
- Głogowo ul. Topolowa, Baśniowa, Różana, Narcyzowa, Wierzbowa,
- Dobrzejewice dz. 117,
- Szembekowo ul. Szembeka, Zielna,
- Brzozówka ul. Szkolna, Śliwkowa, Olszynowa, Kasztanowa,
- Obrowo ul Parkowa,
- Zawały dz.48/7, 48/14,
- Osiek nad Wisłą ul. Jarzębinowa, Storczykowa, Tulipanowa,
- Skrzypkowo dz.139/3.
Wykonano podbudowę dróg gminnych w miejscowościach:
- Głogowo ul. Topolowa, Baśniowa, Grzybowa
- Brzozówka ul. Agrestowa, Porzeczkowa, Winogronowa, Jagodowa, Olszynowa, Gruszkowa, Śliwkowa,
- Łążyn,
- Szembekowo ul Sarnia,
- Obrowo ul. Parkowa,
- Zawały,
- Osiek ul Jarzębinowa.
Wykonano korytowanie dróg gminnych w miejscowościach:
- Głogowo ul. Topolowa, Różana,
- Brzozówka Śliwkowa, Olszynowa, Kasztanowa,
- Osiek nad Wisłą ul Tulipanowa, Storczykowa,
- Zawały dz. 48/7, 48/13,
- Szembekowo ul. Zielna.
Usunięcie urobku z dróg gminnych w miejscowościach:
- Głogowo ul Wierzbowa, Baśniowa, Różana,
- Brzozówka ul. Olszynowa, Śliwkowa, Kasztanowa,
- Osiek nad Wisłą ul Tulipanowa, Storczykowa,
- Zawały 48/7, 48/13.

Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo

Plan 12.000zł. Wykonanie 12.000zł.
Realizacja 100%
Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków unijnych. W roku 2018 wykonano dokumentację projektową.

Zasanie kontynuowane w roku 2019.

Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka (ul. Leśna, ul. Kalinowa i ul. Brzozowa)

Plan 145.632zł. Wykonanie 145.632zł.
Realizacja 100% W ramach inwestycji wykonano 460 m2 chodnika na ul. Leśnej i 350 m2 chodnika na ul Kalinowej w Brzozówce.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Budowa oświetlenia – punkty świetlne na terenie gminy

Plan 422.495zł. Wykonanie 422.457,78zł.
Realizacja 99,99%

W ramach realizowanej inwestycji w 2018 roku wykonano:
- w miejscowości Szembekowo ul. Osiedlowa zamontowano 8 sztuk stalowych słupów oświetleniowych o wysokości 6m posadowionych na fundamentach słupowych, zamontowano 8 sztuk opraw o mocy 30W,
- w miejscowości Brzozówka ul. Owocowa zamontowano 6 sztuk stalowych słupów o wysokości 8 m posadowionych na fundamentach betonowych, zamontowano 6 sztuk opraw LED o mocy 120W.
- w miejscowości Obrowo ul. Leszczynowa zamontowano 13 sztuk słupów oświetleniowych o wysokości 6 m (9szt.) i 7 m (4 szt.), oprawy o mocy 30 W, ułożono linię kablową o długości 600 m.
- w miejscowości Kawęczyn działki nr 263, 260/1, 268/2 zamontowano 17 stuk słupów oświetleniowych wraz z oprawami o mocy 30 W (13 szt.) i 60W (4 szt.), ułożenia linii kablowej o długości 1068 m, wykonanie uziemień ochronnych.
- zamontowano latarnie solarne "Nocy Ryś" model SF-NH80-C na fundamencie F100/200, słup NT S 60PC stożek w miejscowościach:
- Obrowo ul Astrowa 1 szt.,
- Obrowo ul Liliowa 1 szt.,
- Obrowo ul. Fiołkowa 2 szt.,
- Obrowo ul. Osiedlowa i ul Różana 1 szt.,
- Obrowo ul Różana 1 szt.,
- Obrowo ul. Makowa 1 szt.,
- Obrowo ul Olszynowa 1 szt.,
- Obrowo ul. Kurkowa 1 szt.,
- Obrowo ul. Jagodowa 1 szt.,
- Obrowo ul Sarnia 1 szt.,
- Obrowo ul Mokra 2 szt.,
- Obrowo ul. Polarna 2 szt.,
- Obrowo ul. Energetyczna 2 szt.,
- Zębówiec 4 szt.,
- Obrowo ul Storczykowa 1 szt.,
- Osiek nad Wisłą ul. Radosna 1 szt.,
- Osiek nad Wisłą ul. Obrowska 1 szt.,
- Osiek nad Wisłą ul. Łabędzia 1 szt.,
- Obrowo ul. Owocowa 1szt.,
- Obrowo ul. Słonecznikowa 1 szt.,
- w miejscowości Głogowo ul. Olszynowa zamontowano 9 sztuk słupów oświetleniowych o wysokości 6 m na fundamentach o rozstawie śrub 200x200, lamp ulicznych LED 30W 6 sztuk i lamp ulicznych LED 80W 3 sztuk, redukcji 60/48 regulowanej 9 sztuk.

Przejdź do początku strony