Przejście do sekcji:

Treść strony - Odnawialne źródła energii, ekologia

Montowanie instalacji fotowoltaicznych do wspomagania produkcji energii elektrycznej

Plan 19.000zł. Wykonanie 19.000 zł.
Realizacja 100%
W ramach inwestycji opracowano studium wykonalności inwestycji.
Zadanie planowane do realizacji w latach następnych przy współudziale środków unijnych.

Dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Plan 300.000zł. Wykonanie 300.000zł.
Realizacja 100%
Udzielono 100 dotacji na powietrzne pompy ciepła do podgrzewania wody oraz na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła „EKO PIEC 2018”

Plan 60.000 zł. Wykonanie 60.000zł.
Realizacja 100%
Udzielono 15 dotacji na wymianę źródeł ciepła "Eko Piec".
Zadanie realizowane przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych

Plan 15.000 zł. Wykonanie 15.000zł.
Realizacja 100%
Udzielono 15 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy.

Przejdź do początku strony