Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje społeczne, integracja lokalnych społeczności

Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie

Plan 216.693 zł Wykonanie 215.995 zł.
Realizacja 99,68%
Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych. W ramach inwestycji zapłacono projekt kosztorysowy i nadzór inwestycji, wykonano prace ziemne polegające na utwardzeniu terenu wokół budynku Urzędu Gminy.

Zadanie kontynuowane w roku 2019.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Obrowie

Plan 20.000zł. Wykonanie 20.000zł.
Realizacja 100%
W roku 2018 w ramach inwestycji na placu zabaw została zamontowana huśtawka „bocianie gniazdo”, linarium typ „choinka” oraz piłkochwyt 18 mb o wysokości 4m.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

Budowa siłowni napowietrznych na terenie gminy

Plan 107.384 zł. Wykonanie 107.383,50zł.
Realizacja 100%
Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych.
W ramach inwestycji zainstalowano siłownie napowietrzne w miejscowościach: Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn II, Osiek nad Wisłą. W każdej z siłowni zamontowano 6 sztuk urządzeń tj. dwóch sztuk wioślarzy, biegacza, orbit rek, prasa, Nordic Walking wraz tablicą informacyjną.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Przejdź do początku strony