Przejście do sekcji:

Treść strony - Obiekty sportowe

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno

Plan 221.901 zł. Wykonanie 221.712,41zł
Realizacja 99,91%.
Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych.
W ramach inwestycji wykonano roboty przygotowawcze terenu pod inwestycję, podbudowę pod boisko wielofunkcyjne, utwardzenie z kostki betonowej.

Zadanie kontynuowane w roku 2019.

Przejdź do początku strony