Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje społeczne, integracja lokalnych społeczności

Dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych

Plan 69.188zł. Wykonanie 69.187,90zł.
Realizacja 100%
Zakupiono Autobus Mercus Mercedes Benz Sprinter 516 CDI rok produkcji 2014. Zadanie to zrealizowano w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II”.

Zakup sprzetu muzycznego dla Gminnego Osrodka Kultury w Obrowie pełniacego funkcje swietlicy wiejskiej

Plan 36.900zł. Wykonanie 36.900 zł.
Realizacja 100%
Zadanie zrealizowane zostało w ramach Programu PROW na lata 2007-2013.
Zgodnie z podpisana umowa z Urzedem Marszałkowskim w trakcie roku budetowego wprowadzono to zadanie do planowanych inwestycji realizowanych przez Gmine w 2014 roku. W mysl umowy zakupiono nastepujace sprzety muzyczne: puzon, tuba, sakshorn altowy, sakshorn barytonowy.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce

Plan 60.125 zł. Wykonanie 60.124,87zł.
Realizacja 100%
Wykonano II etap zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu PROW na lata 2007-2013.
W roku 2014 wykonano chodniki, oswietlenie oraz grill.

Inwestycja została zakonczona i rozliczona.

Budowa placów zabaw w miejscowosci Głogowo i Brzozówka

Plan 48.574zł. Wykonanie 48.573,86zł.
Realizacja 100%
W 2014 roku wykonano budowe placu zabaw o powierzchni 241,3m2 w miejscowosci Brzozówka przy ul. Lesnej. Elementy placu: strefa zieleni, ławki betonowe z oparciem – 3 szt., kosz na smieci – 1 szt., regulamin placu zabaw, ogrodzenie placu, elementy zabawowe – 5 szt.

Przejdź do początku strony