Przejście do sekcji:

Treść strony - Odnawialne źródła energii, ekologia

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Plan 75.000zł. Wykonanie 75.000zł.
Realizacja 100%
Udzielono 11 dotacji w kwocie 3.000zł. dla mieszkańców gminy na zakup pomp ciepła oraz 14 dotacji w kwocie 3.000zł. na zakup kolektorów słonecznych.

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych

Plan 6.000zł. Wykonanie 6.000zł.
Realizacja 100%
Udzielono dotacji w kwocie 1.000zł. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 6 mieszkańców gminy.

Przejdź do początku strony