Przejście do sekcji:

Treść strony - inwestycje wodno-kanalizacyjne

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków Głogowo-Brzozówka zadanie I

Plan 1.511.844zł. Wykonanie 1.511.843,38zł.
Realizacja 100%
Wykonano prace instalacyjno – montażowe związane między innymi z kanalizacją sanitarną i ciśnieniową oraz z przepompowniami sieciowymi i przydomowymi za łączną kwotę 1.489.212,38zł.
W roku 2012 wykonano:
- kolektor grawitacyjny o średnicy fi 200 mm,
- przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne fi 150
- kolektor tłoczny o średnicy fi 160 mm
- kolektor tłoczny o średnicy fi 63 mm
- przyłącza kanalizacji tłocznej o średnicy fi 63 mm
- przepompownie sieciowe,
- przepompownie przydomowe – 190 szt.
- odwodnienie – montaż i praca igłofiltrów
Opłata końcowa za pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiotową inwestycję wyniosła 22.631zł.
Inwestycja ta realizowana jest od roku 2006.
W ramach całej inwestycji wykonano następujące roboty: kolektor grawitacyjny o średnicy 200mm i długości 6.816mb, przyłącza kanalizacji grawitacyjnej o średnicy 150mm i długości 3.241mb, kolektor tłoczony o średnicy 90mm i długości 597m, kolektor tłoczony o średnicy 63 mm i długości 7.920m, przyłącza kanalizacji tłoczonej fi 63 o długości 3.565m, 4 przepompownie sieciowe, 404 przepompownie przydomowe, 4 komplety przyłączy elektroenergetycznych i urządzeń GPRS, odwodnienie montaż i praca igłofiltrów – 44 kpl.
Inwestycja zakończona i rozliczona w rok 2012.

Dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach

Plan 9.840zł. Wykonanie 9.840zł.
Realizacja 100%
W roku 2012 częściowo wydatkowano środki na ten cel zgodnie z zawartą umową. Inwestycja ta kontynuowana będzie w roku 2013.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogowo – Brzozówka etap II

Plan 3.000zł. Wykonanie 3.000zł.
Realizacja 100%
W roku 2012 poniesiono wydatki związane z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego.
Inwestycja realizowana będzie w latach następnych.

Dokumentacja na budowę wodociągu Dzikowi – Silno

Plan 36.900zł. Wykonanie 34.999,99zł.
Realizacja 94,85%
Wykonano projekt budowlany łącznie z podkładami geodezyjnymi na budowę sieci wodociągowej. Inwestycja kontynuowana będzie w latach następnych.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Głogowie ul. Wesoła, Radosna i Młodzieżowa

Plan 50.200zł. Wykonanie 47.862,18zł.
Realizacja 95,34%
Dokonano zakupu niezbędnych materiałów inwestycyjnych oraz zbiorników do przepompowni.
Inwestycja kontynuowana w roku 2013.

Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Obrowo

Plan 2.888zł. Wykonanie 2.887,28zł.
Realizacja 99,98%
Zakupiono materiały inwestycyjne niezbędne do realizacji inwestycji.
Inwestycja kontynuowana w roku 2013.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowo włączenie ul. Storczykowej i Konwaliowej

Plan 44.526zł. Wykonanie 44.526zł.
Realizacja 100%
Dokonano budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości 200 mb i średnicy 200mm wraz ze studniami i przykanalikami.
Inwestycja zakończona i rozliczona.

Budowa wodociągu w Obrowie ul. Astrowa

Plan 16.000zł. Wykonanie 12.215,72zł.
Realizacja 76,35%
Wykonano 450 mb sieci wodociągowej o średnicy 90 mm oraz 11 przyłączy.
Inwestycja zakończona i rozliczona.

Budowa wodociągu w miejscowości Głogowo ul. Jagodowa

Plan 21.920zł. Wykonanie 21.919,82zł.
Realizacja 100%
Wykonano sieć wodociągową o średnicy 90 mm i długości 405 mb. Dodatkowo zamontowano 3 hydranty oraz 10 sztuk przyłączy wodociągowych.
Inwestycja zakończona i rozliczona.

Rozbudowa wodociągu w Skrzypkowie

Plan 36.000zł. Wykonanie 35.916zł.
Realizacja 99,77%
Dokonano budowy wodociągu o długości 560mb.
Inwestycja zakończona i rozliczona.

Zakup pompy głębinowej

Plan 29.000zł. Wykonanie 27.540,93zł.
Realizacja 94,97%
Zakupiono pompę głębinową do studni w miejscowości Obory.

Zakup silnika do pompy w studni głębinowej w Obrowie

Plan 11.919zł. Wykonanie 11.918,70zł.
Realizacja 100,00%
Zakupiono silnik 37 KW do pompy w studni głębinowej w miejscowości Obory.

Zakup zadymiarki

Plan 5.000zł. Wykonanie 5.000zł.
Realizacja 100%
Zadymiarka kanałowa zakupiona została do wykonywania inspekcji szerokości kanałów kanalizacyjnych.

Przejdź do początku strony