Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje budowlane i termomodernizacyjne

Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Obrowie

Plan 350.971 zł
Wykonanie 200.000 zł.

Wykonano stan surowy otwarty projektowanych obiektów.

Inwestycja będzie kontynuowana w 2007 roku.

Rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej w Osieku nad Wisłą

Plan 1.913.530 zł
Wykonanie 1.913.529,70 zł.

Zakończono finansowanie inwestycji .
Zakres rzeczowy robót obejmował dodatkowo zagospodarowanie terenu przyszkolnego łącznie z ogrodzeniem.

Rozbudowa świetlicy w Skrzypkowie

Plan: 80.000 zł
Wykonanie 79.300 zł.

Wykonano stan surowy zamknięty budynku.

Budowa świetlicy w Zębowie

Plan 30.000 zł.
Wykonanie 29.562,76 zł.

Kontynuowano budowę świetlicy, zakończono roboty budowlano montażowe, rozliczono i oddano inwestycję do użytkowania

Remont i rozbudowa świetlicy w Obrowie

Plan: 42.150 zł
Wykonanie 41.873,91 zł

Kontynuowano budowę świetlicy, zakończono jej budowę i przekazano do użytkowania.

Przejdź do początku strony