Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje wodno-kanalizacyjne

Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Obrowo - Kawęczyn

Plan 907.190 zł. Wykonanie 907.189,17 zł.
Realizacja 100% nakładów zaplanowanych na 2006 rok.

Wykonano 11 kilometrów sieci średnicy 150 i średnicy 200 oraz 7 kilometrów sieci tłocznej średnicy 110 i 160 .

Inwestycja będzie kontynuowana w 2007 roku.

Budowa 30 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Plan 170.047 zł
Wykonanie 10.046,82 zł

Przygotowano dokumentację formalno-prawną niezbędną do wykonania zadania. Gmina nie zaciągnęła przewidzianej w planie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 160.000 zł. przewidzianej na finansowanie tej inwestycji.

Inwestycja będzie kontynuowana w 2007 roku.

Przebudowa gminnej stacji wodociągowej w Osieku nad Wisłą

Plan 207.3209 zł. Wykonanie 6.999,99 zł.

Poniesiono koszty przygotowania inwestycji takie jak prace geodezyjne i prace projektowo — kosztorysowe .
Gmina nie zaciągnęła ujętej w planie inwestycji pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 200,000 zł.

Inwestycja będzie kontynuowana w 2007 roku.

Projekt kanalizacji sanitarnej Głogowo - Brzozówka

Plan 31.393.04 zł. wykonanie 31.393,04 zł.

Przygotowano dokumentację formalno prawną niezbędną do wykonania zadania.

Rozbudowa stacji wodociągowej w Dobrzejewicach

Plan 573.565 zł
Wykonanie 573.564,97 zł

Wykonano studnię głębinową o wydajności 110 m3 wody/godz.
Połączono studnię głębinową w z miejscowości Obory rurociągiem stalowym tłocznym o długości 4 027 metrów.
Wykonano przejścia pod torami kolejowymi i rowem.

Przejdź do początku strony