Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje drogowe, oświetlenie

Inwestycje drogowe

Plac 348.257 zł
Wykonanie 347.915,31 zł

Wykonano :
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zębowo na długości 1 km w technologii powierzchniowe utrwalanie emulsją i grysami,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zawały, Zawały II i Szembekowo w technologii wzmocnienie istniejącej nawierzchni powierzchniowe utrwalanie emulsją i grysami o długości ogółem 2,400 m.,
- przepust drogowy w miejscowości Głogowo - ulica Jastrzębia 2,
- wykonano nawierzchnię tłuczniową drogi Głogowo ul. Łabędzia

Zakup gruntów

Plan 18.600 zł. Wykonanie 18.600 zł.
Gmina dokonała zakupu gruntów na zasób mienia komunalnego przeznaczonych pod drogi gminne.

Budowa punktów świetlnych na terenie gminy

Plan 109.989 zł. Wykonanie 109.987,54 zł.
Wykonano oświetlenie ulic :
- w Brzozówce ul. Lipowa kwota 3.060,18 zł. ,
- w Brzozówce ul. Owocowa kwota 12.042,04 zł.,
- w Brzozówce ul. Modrzewiowa kwota 19.243,79 zł.,
- w Brzozówce droga krajowa T-10 47.918,55 zł.
- w Dobrzejewicach kwota 7.809,48 zł.,
- w Głogowie /tartak/ kwota 6.341,33 zł.,
- w Obrowie przed przejazdem kolejowym kwota 1.656,90 zł.
- w Obrowie za przejazdem kolejowym kwota 11.915,27 zł.

Przejdź do początku strony