Przejście do sekcji:

Treść strony - Ochotnicze Straże Pożarne

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzejewice

Plan 72.000 zł. Wykonanie 72.000 zł.

Zapłacono za zakup samochodu dla OSP w Dobrzejewicach.

Wymiana dachu na budynku OSP w Osieku nad Wisłą

Pław 12.484 zł Wykonanie 12.200 zł.

Rozpoczęto realizację zadania, przygotowano część parterową pod zmianę konstrukcji stropu i dachu.

Inwestycja będzie kontynuowana w 2007 roku.

Zakup chłodnicy dla OSP Kawęczyn

Plan 9.516 zł. wykonanie 9.5216 zł.

Zakupiono chłodnicę na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie.

Przejdź do początku strony