Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje budowlane i termomodernizacyjne

Termomodernizacja i remont remizy OSP w Osieku nad Wisłą

Plan 174.335 zł.
Wykonane 174.334,49 zł.
Realizacja 100 %.

Poniesiono koszty :
- robót budowlanych w kwocie 173.034,49 zł.
- koszty audytu energetycznego w kwocie 1.300 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzozówce wraz z salą gimnastyczną i Przedszkolem

Plan 580.000 zł.
Wykonanie 579.239,34 zł
Realizacja 98,87 %.

Wykonano :
- roboty budowlano - montażowe 566.461,42 zł.
- nadzór inwestorski 11.194,72 zł.
- prace projektowe 1.583,20 zł.

Budowa stołówki i kuchni przy Szkole Podstawowej w Obrowi

Plan 1.613.200 zł.
Wykonanie 953.807,14 zł.

Plan zrealizowano ze środków własnych zaplanowanych w kwocie 959.200 zł.
Gmina nie otrzymała zaplanowanej pożyczki w kwocie 654.000 zł. na finansowanie tej inwestycji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Sfinansowano koszty:
- projektu budowlanego 28.060,00 zł.
- nadzoru inwestorskiego 3.416,00 zł.
- robót budowlano-montażowych 396.317,84 zł.

Termomodernizacja i remont budynku przedszkola w Osieku nad Wisłą

Plan 169.886 zł.
Wykonanie 143.932,03 zł.
Gmina zaplanowała pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Srodowiska w kwocie 100.000 zł, a wykorzystała w kwocie 74.006, 96 zł.
Realizacja zadania 84,72 %
Wykonano :
- audyt energetyczny 1.300 zł.
- roboty budowlano-montażowe 67.635,07 zł.

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Łążynie II

Plan 350.274 zł.
Wykonanie 250.273,97 zł.
Realizacja 71,45 %.

Wykonano roboty budowlane.

Rozbudowa i remont świetlicy w Skrzypkowie

Plan 26.860 zł.
Wykonanie 25,409,01 zł.
Realizacja 94,60 %.

Kontynuowano budowę świetlicy:
Wykonano roboty budowlane.

Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zębowie

Plan 13.316 zł.
Wykonanie 13.315,99 zł.
Realizacja 100 %

Zakupiono elementy ogrodzeniowe i bramę przesuwana oraz wykonano montaż tych elementów.

Przejdź do początku strony