Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje drogowe, oświetlenie

Inwestycje drogowe

Plan 1997.680 zł
Wykonanie 1.997.430,43 zł
Realizacja 99,99 %


Wykonano dokumentację projektową wszystkich dróg przewidziknych w 2008 roku do realizacji.
Są to następujące odcinki:
- Kazimierzewo 1.000 m.
- Zębowo - Łążynek 1.000 m.
- Zębowo - Mileszewy 1.285 m.
- Głogowo ul. Jaskółcza 250 m.
- Silno - Osiedle Listkowo 400 m.
- Silno - Osiedle Harcówka 600 m.
- Zawały w kierunku przejazdu kolejowego 410 rn.
- Szembekowo do granicy Gminy Lubicz 650 m.
- Obrowo — Zębowiec - Bartoszewo 1.100 m.
- Osiek Osiedle 400 m. - Głogowo ul. Długa 1.200 m.
- Kawęczyn w kierunku przejazdu kolejowego 660 m.
- Obrowo w kierunku przejazdu PKP 630 m.

Budowa przystanków

Plan 30.000 zł
Wykonanie 28.778,86 zł
Realizacja 95,93%

Wybudowano przystanki:
- w Brzozówce ul. Owocowa - jeden
- w Dobrzejewicach przy przejzdzie PKP - jeden,
- w Obrowie - Kolonia - jeden,
- w Silnie - dwa
- w Skrzypkowie - dwa

Wykonano remonty kapitalne 7 przystanków w miejscowościach:
- Brzozówka - jeden,
- Dobrzejewice - dwa
- Zawały - dwa
- Kawęczyn - dwa

Wykup drogi w Brzozówce

Plan 87.000 zł.
Wykonanie 85.000 zł.
Realizacja 97,70

Gmina wykupiła drogę w Brzozówce.

Wykup drogi w Głogowie

Plan 26.000 zl.
Wykonanie 26.000 zł.
Realizacja 100 %

Gmina wykupiła drogę w Głogowie.

Budowa chodnika

Plan 110.000 zł.
Wykonanie 109.831,29 zł.
Realizacja 98,85 %

Wykonano
- roboty budowlane 105.571,31 zł.
- prace projektowe i geodezyjne 4.259,98 zł.

Budowa chodnika w Głogowie

Plan 2.000 zł.
Wykonanie 1.700 zł.
Realizacja 85 %.

Koszty stanowiły prace projektowe.

Budowa chodnika w Osieku nad Wisłą

Plan 2.000 zł.
Plan 1.000 zł.
Realizacja 50 %.

Koszty stanowiły prace projektowe

Przebudowa i remont chodnika w Dobrzejewicach

Plan 158.756 zl.
Wykonanie 158.754,19 zł.
Realizacja 99,99 %.

Koszty stanowiły prace budowlane.

Przebudowa i remont chodnika w Łążynie

Plan 145.820 zł.
Wykonanie 145.819,54 zł.
Realizacja 99,99 %.

Koszty stanowiły prace budowlane.

Przebudowa i remont chodnika w Obrowie

Plan 116.655 zł.
Wykonanie 116.490 zł.
Realizacja 99,86 %g

Koszty stanowiły prace budowlane

Wykup gruntów z przeznaczeniem na drogi.

Plan 84.000 zł.
Wykonanie 80.499 zł.
Realizacja 90,39 %.

- Wykupiono grunty pod trzy drogi w Głogowie za kwotę 64.590 zł.
- Wykupiono grunt pod drogę w Brzozówce za kwotę 15.859 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego

Plan 69.000 zł.
Wykonanie 68.592,85
Realizacja 99,4 %


- wykonano oświetlenie w Brzozówce na ulicy Owocowej
- zakupiono mapy do projektu oświetlenia oraz dokumentację projektową na drogę Dobrzejewice - Zawały
- poniesiono koszty projektów sieci energetycznych w Dzikowie, Szembekowie i w Głogowie
- wykonano 4 oprawy ze słupami w Dobrzejewicach
- wykonano 4 oprawy na istniejących słupach w Dobrzejewicach - Zawały.

Przejdź do początku strony