Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje wodno-kanalizacyjne

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Głogowo - Brzozówka

Plan 1.740.000 zł.
Wykonanie 1.733.982,74 zł.
Realizacja 99,65 %

Wykonanie :
- prace budowlano- montażowe 1.703.467 zł.
- nadzór inwestorski 29.646 zł.
- pozostałe wydatki 869,74 zł.

Inwestycja będzie kontynuowana w latach do 2012.

Budowa 53 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Obrowo

Plan 400.000 zł. Wykonanie 392.581,36 A.
Realizacja 98,15 %
Wykonano:
- roboty budowlano montażowe 373.829,96 zł.
- prace projektowe 18.751,40 zł.

Inwestycje wykonano i przekazano do użytkowania.

Budowa wodociągu w Dzikowie

Plan 220.000 zł
Wykonanie 219.893,87 zł
Realizacja 99,95%
Wykonano :
- prace budowlano — montażowe 202.082,87 zł
- nadzór inwestorski 4.270 zł
- prace projektowe 13,541 zł

Inwestycja będzie kontynuowana w 2010 roku.

Budowa sieci wodociągowej w Brzozówce

Plan 15.400 zł
Wykonanie 15.400 zł
Realizacja 100 %.

Wykonano prace budowlane.

Inwestycje zakończono i przekazano do użytkowania.

Budowa wodociągu w Głogowie

Pian 19.500 zł
Wykonanie 19.499,26 zł
Realizacja 100%

Wykonano prace budowlane.

Inwestycje zakończono i przekazano do użytkowania.

Budowa wodociągu w Skrzypkowie etap I, etap II i etap III

Plan 25.900 zł
Wykonanie 25.900 zł
Realizacja 100 %


Wykonano prace budowlane na etapie I i II.
Etap III będzie realizowany w roku 2010.

Dokumentacja i budowa wodociągu Lążynek- Szembekowo - Brzozówka

Plan 20.740 zł
Wykonanie 20.740 zł
Realizacja 100%

Ogrodzenie stacji wodociągowej w Dobrzejewicach

Plan 32.823 zł
Wykonanie 32.822,33 zł
Realizacja 100 %

Wykonano ogrodzenie.

Zakup pompy na wyposażenie oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach

Plan 15.555 zł
Wykonanie 15.554,18 zł
Realizacja 100 %

Zakupiono pompę.

Przejdź do początku strony