Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje drogowe, oświetlenie

Inwestycje drogowe

Plan 754.180 zł
Wykonanie 674.179,72 zł
Realizacja 89,39 %.

Poniesiono koszty inwestycji:
- droga Głogowo 66.124 zł
- droga Obrowo 153.459,32 zł
- droga Obrowo- Kolonia 454.596,40 zł

Wykup dróg na terenie gminy

Plan 87.900 zł
Wykonanie 86.200 zł.
Realizacja 98,06 %.

Wykupiono drogi
- w Szembekowie 11.900 zł
- w Głogowie 55.500 zł
- w Obrowie 14.800 zł

Przekazano dotację celową dla powiatu w ramach zawartego porozumienia na Realizącję zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wbudowanie dróg rowerowych" na budowę drogi rowerowej nr 4 Silno — Osiek nad Wisłą.

Plan 107.811 zł.
Wykonanie 105.913,51 zł.

Budowa chodnika w Głogowie

Plan 37.000 zł
Wykonanie 36.668 zł

Wykonano roboty budowlane na 300 metrach, inwestycja będzie kontynuowana w roku 2010 .

Budowa chodnika w Łążynie II

Plan 46.234 zł
Wykonanie 46.232 zł

Wykonano roboty budowlane, przekazano do użytkowania.

Budowa chodnika w kierunku szkoły w Obrowie

Plan 30.000 zł
Wykonanie 16.936 zł

Wykonano prace ziemne, dalszy ciąg będzie realizowany w roku 2010.

Wykup gruntów z przeznaczeniem na drogi

Plan 56.624 zł
Wykonanie 56.624 zł

Dokonano wykupu gruntów pod drogi gminne
- w Obrywie 30.300 zł.,
- w Osieku nad Wisłą 2140 zł,
- w Głogowie 24.184 zł.

Oświetlenie ulic

Plan 148.592 zł
Wykonanie 135.519,98 zł
Realizacja 91,20%

Opłacono koszty :
- prac budowlano — montażowych 93.001,87 zł
- prac projektowych 39.380 zł
- przyłączeń energetycznych 3.138,11 zł

Wykonano oświetlenie na ul. Sportowej w Głogowie, Szembekowie i Dzikowie.

Przejdź do początku strony