Przejście do sekcji:

Treść strony - Edukacja

Zakup kserokopiarek dla szkół

Plan 10.126 zł.
Wykonanie 10.126 zł.
Realizacja 100 %.

Zakupiono kserokopiarkę dla Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą oraz dla Szkoły Podstawowej w Brzozówce.

Przejdź do początku strony