Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje budowlane i termomodernizacyjne

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzozówce

Plan 985.602 zł
Wykonanie 985.600,95 zł

Wykonano roboty budowlano-montażowe, elektryczne oraz przerobiono instalację centralnego ogrzewania.
Opłacono nadzór inwestorski.
Zamontowano windę.

Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.

Terrnomodernizacja i remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawałach

Plan 105.000 zł
Wykonanie 104.991,54 zł.

Inwestycje zrealizowano i oddano do użytkowania.

Przejdź do początku strony