Przejście do sekcji:

Treść strony - wrzesien

Europejski Dzień Języków – konkursy dla uczniów pod patronatem gminy

Gmina Obrowo objęła patronat nad dwoma konkursami organizowanymi przez Szkołę Podstawową w Brzozówce z okazji Europejskiego Dnia Języków. Konkursy skierowane są do uczniów szkół w naszej gminie.

Pierwszy to konkurs plastyczny pt. Znając języki obce, wszędzie czujesz się jak w domu dla uczniów klas I-IV. Drugi zaś jest przeznaczony dla uczniów klas V-VIII, a jego tytuł brzmi: Tego jeszcze nie wiesz o językach. Uczestnicy tego konkursu są proszeni o przygotowanie gry lub quizu online.

Konkurs plastyczny dla klas I – IV Znając języki obce, wszędzie czujesz się jak w domu

 1. Technika i format prac jest dowolna.
 2. Zachęcamy do pomocy rodziców:).
 3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
 4. Zgłaszane prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły.
 5. Prace należy składać do 10.10.2022 do nauczycieli języków obcych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20.10.2022.
 6. Pod uwagę brane będą: trafność doboru tematu pracy, jakość wykonania, oryginalność oraz stopień trudności wykonania.
 7. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone.
 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na publikację pracy.

Konkurs dla klas V – VIII Tego jeszcze nie wiesz o językach

 1. W ramach konkursu uczniowie tworzą grę lub quiz online dotyczący wiedzy o językach na platformach Blooket, Kahoot, Quizlet, Wordwall, LearningApps.org itp.
 2. Każda gra/ quiz powinien zawierać 10 pytań/ zadań w języku polskim.
 3. Gry/ quizy można stworzyć indywidualnie lub zespołowo (max. 3 osoby)
 4. Do każdej zgłoszonej gry należy załączyć pytania wraz z kluczem odpowiedzi w wersji tekstowej.
 5. Swoje prace należy zgłaszać za pomocą aktywnego linku do gry na mail: kmlodziankiewicz@wp.pl lub kprzytarska@spobrowo.pl
 6. Prace należy nadsyłać do 10.10.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20.10.2022 r.
 7. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone.
 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na publikację pracy.

Razem z organizatorkami: Kamilą Deręgowska, Magdaleną Oparkowską-Kozak, Moniką Pawlikowską i Katarzyną Przytarską zapraszamy do udziału w konkursach.

Więcej informacji o konkursach znajduje się w plikach pdf zamieszczonych poniżej.

Wróć

Przejdź do początku strony