Przejście do sekcji:

Treść strony - pazdziernik

Tabletki z jodkiem potasu – sprawdź miejsca dystrybucji

Na polecenie władz centralnych gmina Obrowo ustaliła miejsca i zasady dystrybucji tabletek z jodkiem potasu. U nas będą one wydawane przez strażaków ochotniczych straży pożarnych oraz straż gminną w siedmiu lokalizacjach dobrze znanych mieszkańcom.

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do gminy Obrowo trafiło 30 tysięcy tabletek z jodkiem potasu. Będą one wydawane mieszkańcom w  przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym.

Dystrybucja preparatu rozpocznie się dopiero w sytuacji zagrożenia radiacyjnego, po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego, stosowny komunikat zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych, a dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W gminie Obrowo uruchomimy 7 punktów wydawania tabletek z jodkiem potasu:

 1. Głogowo, boisko sportowe, ul. Sportowa (wjazd od ul. Olszynowej, wyjazd ul. Młodzieżową)
  Punkt przeznaczony jest dla mieszkańców miejscowości Głogowo.

 2. Łążyn II, świetlica, Łążyn II  43a (wjazd od Zębowa, wyjazd w stronę Dobrzejewic)
  Punkt przeznaczony jest dla mieszkańców miejscowości Kazimierzewo, Kuźniki, Łążyn II, Łążynek, Zębowo.

 3. Obrowo, parking pomiędzy szkołą a kościołem, ul. Szkolna (zalecamy wjazd od ul. Warszawskiej DK 10, wyjazd w stronę Osieka nad Wisłą)
  Punkt przeznaczony jest dla mieszkańców miejscowości: Kawęczyn, Obrowo, Sąsieczno, Skrzypkowo, Zębówiec.

 4. Osiek nad Wisłą, plac przy kościele, ul. Strażacka (wjazd od ul. Strażackiej, wyjazd w ul. Toruńską).  
  Punkt przeznaczony jest dla mieszkańców miejscowości: Dzikowo, Osiek nad Wisłą, Smogorzewiec, Stajenczynki.

 5. Silno, skrzyżowanie przy świetlicy wiejskiej, ul. Wiślana 1 (wjazd od strony Torunia, wyjazd w stronę Dzikowa)
  Punkt przeznaczony jest dla mieszkańców miejscowości: Obory, Silno.

 6. Szembekowo, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Osiedlowa 56 (wjazd od ul. Owocowej, wyjazd w stronę Mierzynka)
  Punkt przeznaczony jest dla mieszkańców miejscowości: Brzozówka i Szembekowo.

 7. Zawały, remiza OSP, Zawały 74a (wjazd od strony krzyża, wyjazd za remizą)
  Punkt przeznaczony jest dla mieszkańców miejscowości: Dobrzejewice, Zawały.

⇒ Do każdego punktu można również podejść pieszo.
⇒ Wszystkie punkty przygotowane są jako punkty drive&ride, czyli podjedź i odjedź, nie ma konieczności wysiadania z samochodu.

Dawkowanie tabletek z jodkiem potasu

Dawkowanie preparatu jodku potasu jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

 • dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
 • dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (50 mg jodu)
 • dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 1/2 tabletki (25 mg jodu)
 • noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)
 • kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100 mg jodu).

Tabletki są proste do przełamania na części, ponieważ mają już odpowiednie podziałki. Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku ww. tabletek warto zawczasu skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości bądź obawy co do ich przyjmowania.

Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią należy rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.

Przyjęcie tabletki, którą zapewnił rząd, nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się. Tabletkę taką należy przyjąć niezwłocznie (w ciągu 2 godzin) od komunikatu właściwych służb. W przypadku późniejszego przyjęcia działanie tabletek nadal pozostaje korzystne w ciągu do 8 godzin od wystąpienia skażenia.

Uwaga: jodku potasu nie można przyjmować profilaktycznie. Nie należy przekraczać wskazanej dawki.

Objawy przedawkowania:

Przy zatruciu jodem mogą wystąpić takie objawy jak ból głowy, ból i obrzęk ślinianek, gorączka lub zapalenie gardła, obrzęk lub zapalenie gardła, zaburzenia żołądkowo-jelitowe i biegunka. Może wystąpić również obrzęk płuc. Przyjęcie dużej dawki jodu może powodować uszkodzenie przewodu pokarmowego i uszkodzenie nerek. W przypadku zapaści krążeniowo-oddechowej należy zapewnić drożność dróg oddechowych i stabilizację krążenia. Może wystąpić obrzęk głośni powodujący zamartwicę lub zachłystowe zapalenie płuc. W przypadku ostrego zatrucia jodem należy pacjentowi podać dużą ilość zawiesiny z mleka i skrobi.

Poniżej publikujemy broszurę informacyjną nt. profilaktyki jodowej, przygotowaną przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Naczelną Izbę Aptekarską (w formacie pdf oraz jpg).

Broszura informacyjna

Broszura informacyjna

 • Broszura Naczelnej Izby Lekarskiej 1
 • Broszura Naczelnej Izby Lekarskiej 2
 • Broszura Naczelnej Izby Lekarskiej 3
 • Broszura Naczelnej Izby Lekarskiej 4

Jodek potasu - charakterystyka produktu

Wróć

Przejdź do początku strony