Przejście do sekcji:

Treść strony - pazdziernik

Inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne w gminie Obrowo

W ciągu ostatnich 20 lat długość sieci wodociągowej - samej głównej magristrali! - w naszej gminie wzrosła aż o 100 km. O tyle samo kilometrów wydłużyła się sieć kanalizacyjna (główna magistrala). To potężne, lecz niewidoczne inwestycje.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat w gminie Obrowo przybyło 100 km rur sieci kanalizacyjnej i 100 km rur sieci wodociągowej (są to kilometry samej tylko głównej magistrali). To potężne inwestycje, które na tle innych wyróżniają się dwiema cechami: są niewidoczne, ponieważ są zakopane w ziemi oraz są wyjątkowo kosztowne. 

Dla władz samorządowych gminy Obrowo w ciągu minionych 20 lat inwestycje wod-kan były priorytetowe. Są nadal. Wójt Andrzej Wieczyński wielokrotnie podkreśla, że to one stanowią siłą napędzającą rozwój gminy. Dane opublikowane we wrześniu 2022 rok przez Główny Urząd Statystyczny potwierdzają słuszność tej polityki inwestycyjnej. To do naszej gminy w ostatnim dziesięcioleciu sprowadziło się najwięcej ludności w całym województwie kujawsko-pomorskim. Liczba mieszkańców naszej gminy wzrosła o 50,8%: z 12 864 osób w 2011 roku do 18 124 osób na koniec roku 2021.

Pod tym linkiem znajdą Państwo więcej informacji o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Dwa poniższe wykresy obrazują skalę inwestycji wodno – kanalizacyjnych w naszej gminie, zrealizowanych w latach 2002 – 2021. 

W 2003 roku gmina zrealizowała potężną inwestycję, jaką była przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach. Po tym przedsięwzięciu gmina rozpoczęła regularną rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Jej skalę obrazują dane: w 2004 roku do sieci podłączonych było 168 budynków, a sieć liczyła 27,5 km. Dzięki sukcesywnym inwestycjom do sieci kanalizacyjnej na koniec 2021 roku podłączone były dokładnie 2594 budynki, a sieć jest o 100 km dłuższa. 

Z kolei do sieci wodociągowej w 2004 roku podłączonych było 1606 budynków, a sieć liczyła 170 km. Na koniec 2021 roku do sieci wodociągowej podłączonych było dokładnie 4 207 budynków, a sieć – podobnie jak w przypadku kanalizacji - jest o 100 km dłuższa. Prace trwające obecnie w Smogorzewcu oraz zaplanowany wodociąg w Stajenczynkach sprawią, że wszystkie miejscowości naszej gminy będą zwodociągowane.

Wzrost długości sieci wodociągowej i kanalizyjnej w naszej gminie w latach 2004 - 2021

 

Wzrost liczby przyłączy wody i kanalizacji w naszej gminie w latach 2004 - 2021

Pod tym linkiem znajdą Państwo zestawienie najważniejszych inwestycji gminy Obrowo w latach 2002 - 2021

Wróć

Przejdź do początku strony