Przejście do sekcji:

Treść strony - pazdziernik

Dziesięcioro nauczycieli szkół gminy Obrowo otrzymało nagrody za wzorową pracę

Okazją do uroczystego spotkania i wręczenia wyróżnień był Dzień Edukacji Narodowej przypadający 14 października. Nauczyciele spotkali się z reprezentantami gminy: wójtem Andrzejem Wieczyńskim, zastępcą wójta Joanną Zielińską, sekretarz Mirosławą Kłosińską oraz skarbnik Joanną Faleńską w świetlicy w Obrowie. 

- Dziękuję Państwu za trud wkładany w edukację naszych uczniów. Doceniam i szanuję Państwa pracę, wiem, że to zadanie jest wyjątkowo odpowiedzialne, z tym większą przyjemnością składam Państwu serdeczne życzenia w dniu Waszego święta – mówił podczas spotkania wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. – Podkreślam, że oświatę w naszej gminie zawsze będziemy traktwać jako priorytet, pomimo niełatwych dla samorządu czasów. 

Na wniosek dyrektorów szkół wójt wyróżnił dziesięcioro nauczycieli: 

Publiczna Szkoła Muzyczna w Osieku nad Wisłą
Elżbieta Markowska

SP w Osieku nad Wisłą
Izabela Urban
Alicja Polaczkiewicz

SP w Obrowie
Magdalena Siewior
Aleksandra Kwaśnicka

ZS w Brzozówce
Ewelina Przybylska
Teresa Noworacka

SP w Łążynie II 
Marlena Ciechacka

ZS w Dobrzejewicach
Janusz Drapała
Magdalena Żurawska

Nagrodę wójta otrzymali również dyrektorzy szkół: Mariola Majrowska, Katarzyna Wachowska, Przemysław Piotrowski, Anna Koźlikowska, Agnieszka Kilińska-Mikołajczak oraz Janusz Iwański.

Nagrody nadawane są na podstawie uchwały nr XXI XXI/171/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 24 września 2020 r. w sprawie Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Na zdjęciu głównym Magdalena Siewior - wicedyrektor i nauczyciel biologii w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie, w tym roku wyróżniona również w konkursie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”.

 

 • DSC_4082
 • DSC_4083
 • DSC_4085
 • DSC_4086
 • DSC_4087
 • DSC_4088
 • DSC_4089
 • DSC_4090
 • DSC_4091
 • DSC_4092
 • DSC_4093
 • DSC_4094
 • DSC_4095
 • DSC_4096
 • DSC_5076
Przejdź do początku strony