Przejście do sekcji:

Treść strony - listopad

Młodzi druhowie z promesami na umundurowanie i sprzęt

Druhna Laura Szuprycińska z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP KSRG Szembekowo oraz druh Norbert Auguściński z MDP OSP KSRG Kawęczyn odebrali w imieniu swoich drużyn promesy na doposażenie jednostek. Zostaną one przeznaczone na sprzęt i umundurowanie MDP. Gratulujemy.

Na terenie gminy Obrowo działają dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – w strukturach OSP KSRG Kawęczyn i OSP KSRG Szembekowo. Ich opiekunami są druhna Anna Lewandowska z Szembekowa i druh Marcin Czynszak z Kawęczyna. 

Młodzi druhowie otrzymali z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy na doposażenie jednostek. Zostaną one przeznaczone na sprzęt i umundurowanie MDP. W imieniu swoich drużyn promesy z rąk Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz Komendanta Miejskiego PSP odbierali druhna Laura Szuprycińska z młodzieżowej drużyny z Szembekowa i druh Norbert Auguściński z MDP z Kawęczyna. Młodzieżowa drużyna z Kawęczyna otrzymała 5 400 zł, a z drużyna z Szembekowa 2 175 zł. Gratulujemy!

Spotkanie odbyło się w remizie OSP Pędzewo w gminie Zławieś Wielka.

Na zdjęciu od lewej: druhna Anna Lewandowska, opiekunka MDP z OSP KSRG Szembekowo, druhna Laura Szuprycińska, Komendant Wojewódzki PSP Jacek Kaczmarek, Komendant Miejski PSP Sławomir Reszkowski, druh Norbert Auguściński MDP Kawęczyn i druh Marcin Czynszak, opiekun MDP z OSP KSRG Kawęczyn.

Fot. OSP KSRG Kawęczyn

 

 

Wróć

Przejdź do początku strony