Przejście do sekcji:

Treść strony - listopad

Rozpoczynamy sprzedaż węgla

W czterech współpracujących z nami składach paliwa stałego jest już pierwsza partia węgla, który mamy sprzedawać Państwu zgodnie ze wskazaniami władz państwowych. Rozpoczynamy jego sprzedaż. Jak będzie ona wyglądać?


Wyślemy do Ciebie SMS. Odbierz fakturę w urzędzie. Dokonaj płatności na numer konta 47 9491 0003 0020 0006 0091 0061. Wpisz odpowiednio tytuł przelewu - znajdziesz go w wiadomości SMS. Gdy będziesz mieć fakturę i potwierdzenie przelewu, skontaktuj się ze wskazanym na fakturze składem węgla.


SMS

Do każdej osoby, której wniosek o preferencyjny zakup został zweryfikowany pozytywnie, wyślemy SMS z informacją o wystawieniu faktury, kwocie do zapłaty i tytule płatności. Tytułem płatności będzie numer, pod którym zarejestrowaliśmy Państwa wniosek oraz Państwa imię i nazwisko. Prosimy dokładnie przepisać tytuł przelewu z wiadomości SMS.

Uwaga. Weryfikowanie wniosków trwa. Odbywa się ono zgodnie z kolejnością wpływu. SMS otrzymają więc najpierw ci, których wnioski już zweryfikowaliśmy.

Odbierz fakturę

Faktury należy odebrać z urzędu, z działu księgowości, pokój nr 17 na parterze.

Dokonaj przelewu. Wpisz odpowiedni tytuł przelewu

Na każdej fakturze znajduje się numer konta, na który należy przelać pieniądze oraz nazwa i adres składu węgla, z którego odbiorą Państwo węgiel.

Wpłaty dokonujemy na podstawie otrzymanej faktury na numer rachunku urzędu gminy:

47 9491 0003 0020 0006 0091 0061

Numer konta jest jednakowy dla wszystkich.

Prosimy dokładnie przepisać tytuł przelewu z wiadomości SMS.

Nakłanianie do przelania środków na inny, niż podany wyżej numer konta jest próbą wyłudzenia.

Jaka kwota do zapłaty?

Kwota do zapłaty jest wskazana w wiadomości SMS i na fakturze.

Tona węgla, który zapewniła nam spółka PGE Paliwa, kosztuje  1 950,00 zł brutto. Zatem, kwota przelewu odpowiada ilości węgla, jaką Państwo zamówili, tj.

1,5 tony węgla – płacimy 2 925,00 zł
1 tona węgla – 1 950,00 zł
0,75 tony węgla – 1462,50 zł
0,5 tony węgla – 975,00 zł

Skontaktuj się ze swoim składem węgla 

Ze składem węgla kontaktujemy się wtedy, gdy posiadamy już fakturę i potwierdzenie przelewu. Pracownicy składów nie wydadzą nam węgla bez okazania faktury i potwierdzenia przelewu.

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych zakupem paliwa stałego po preferencyjnej cenie podzieliliśmy na cztery grupy. Każda grupa osób odbiera węgiel tylko ze swojego składu. Na fakturze znajdą Państwo informację, z którym składem węgla mają się kontaktować w sprawie jego odbioru. 

Pracownicy składów posiadają imienne listy osób, które są uprawnione do odbioru węgla z ich składu. Węgiel nie zostanie wydany osobom spoza listy przekazanej do danego składu.

Kiedy odbierać węgiel?

Dokładny termin i sposób odbioru paliwa stałego (odbiór samodzielny lub transport do domu) należy uzgodnić ze składem, w którym mają Państwo odebrać węgiel. Nazwa i adres składu znajduje się na fakturze. 

Do kiedy można składać wnioski o preferencyjny zakup węgla?

Osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem węgla w roku 2022 prosimy o złożenie wniosku do dnia 30 listopada 2022 r., ze względu na konieczność wcześniejszego zamówienia kolejnych dostaw w PGE Paliwa.

Wróć

Przejdź do początku strony