Przejście do sekcji:

Treść strony - grudzien

Nowy samochód dla policjantów z Dobrzejewic

Dwa samorządy: gminy Obrowo i Czernikowo kupiły samochód dla policjantów Komisariatu Policji w Dobrzejewicach.

To nowoczesna Skoda, którą wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński przekazał z wójtem Czernikowa Tomaszem Krasickim komendantowi Tomaszowi Markowskiemu w obecności kom. Arkadiusza Góreckiego, zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.

W trakcie spotkania policjanci podkreślali, że doceniają dużą pomoc samorządów dla dobrzejewickiej komendy. Mówili, że współpraca z władzami gmin jest wyjątkowo dobra i przynosi korzyści mieszkańcom rejonu. Żartowali, że otrzymali piękny prezent na święta.

- Dziękuję za miłe słowa skierowane pod adresem naszych samorządów. Cieszy mnie, że nasza pomoc - nie tylko finansowa - jest przez Policję zauważana. Niech nowe auto dobrze Państwu służy, dla bezpieczeństwa mieszkańców naszych gminżyczył wójt Andrzej Wieczyński.

  • Skoda-dla-policji-09-12-2022-01
  • Skoda-dla-policji-09-12-2022-02
  • Skoda-dla-policji-09-12-2022-03
  • Skoda-dla-policji-09-12-2022-04
  • Skoda-dla-policji-09-12-2022-05
  • Skoda-dla-policji-09-12-2022-06
  • Skoda-dla-policji-09-12-2022-07
  • Skoda-dla-policji-09-12-2022-08

Wróć

Przejdź do początku strony