Przejście do sekcji:

Treść strony - styczeń

Nowe wnioski o zakup węgla (II transza)

Od 9 stycznia do 17 lutego będziemy przyjmować wnioski o zakup preferencyjny węgla w ramach drugiej transzy w sezonie grzewczym 2022/2023. Tona węgla nadal kosztuje 1950 zł. Wnioski przyjmujemy w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Obrowie oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej filia Dobrzejewice 54 A w godzinach pracy urzędu.

Wzór wniosku do pobrania zamieszczamy poniżej.

Wnioski można składać do dnia 17 lutego. Ze względu na konieczność organizacji całego procesu dystrybucji węgla, termin ten jest ostateczny.

Aktualnie kończymy realizację zamówionego opału z pierwszego naboru wniosków. Do tej pory węgiel otrzymało 966 gospodarstw domowych, co stanowi 77% uprawionych do zakupu w ramach pierwszego naboru.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. osoby, które są uprawnione do preferencyjnego zakupu opału, mogą nabyć łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022/2023. Oznacza to, że jeżeli zakupiliśmy w I transzy np. 1,5 tony, to w drugiej możemy zakupić kolejne 1,5 tony. Jeżeli zakupiliśmy w I transzy 1 tonę, to w drugiej możemy kupić 2 tony itd.

Weryfikujemy wniosek, wysyłamy sms

Przypominamy, że złożony wniosek trafia do naszej weryfikacji. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu wysyłamy sms z informacją o wystawieniu faktury, kwocie do zapłaty i tytule płatności. Tytułem płatności będzie numer, pod którym zarejestrowaliśmy Państwa wniosek oraz Państwa imię i nazwisko. Prosimy dokładnie przepisać tytuł przelewu z wiadomości SMS.

Uwaga. Weryfikowanie wniosków trwa. Odbywa się ono zgodnie z kolejnością wpływu. SMS otrzymają więc najpierw ci, których wnioski już zweryfikowaliśmy.

Odbierz fakturę

Faktury należy odebrać z urzędu, z działu księgowości, pokój nr 17 na parterze.

Dokonaj przelewu. Wpisz odpowiedni tytuł przelewu

Na każdej fakturze znajduje się numer konta, na który należy przelać pieniądze oraz nazwa i adres składu węgla, z którego odbiorą Państwo węgiel.

Wpłaty dokonujemy na podstawie otrzymanej faktury na numer rachunku urzędu gminy:

47 9491 0003 0020 0006 0091 0061

Numer konta jest jednakowy dla wszystkich.

Prosimy dokładnie przepisać tytuł przelewu z wiadomości SMS.

Nakłanianie do przelania środków na inny, niż podany wyżej numer konta jest próbą wyłudzenia.

Jaka kwota do zapłaty?

Kwota do zapłaty jest wskazana w wiadomości SMS i na fakturze.
Tona węgla, który zapewniła nam spółka PGE Paliwa, kosztuje  1 950,00 zł brutto. Zatem, kwota przelewu odpowiada ilości węgla, jaką Państwo zamówili, tj.

1,5 tony węgla – płacimy 2 925,00 zł
1 tona węgla – 1 950,00 zł
0,75 tony węgla – 1462,50 zł
0,5 tony węgla – 975,00 zł

Skontaktuj się ze swoim składem węgla 

Ze składem węgla kontaktujemy się wtedy, gdy posiadamy już fakturę i potwierdzenie przelewu. Pracownicy składów nie wydadzą nam węgla bez okazania faktury i potwierdzenia przelewu.

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych zakupem paliwa stałego po preferencyjnej cenie podzieliliśmy na cztery grupy. Każda grupa osób odbiera węgiel tylko ze swojego składu. Na fakturze znajdą Państwo informację, z którym składem węgla mają się kontaktować w sprawie jego odbioru. 

Pracownicy składów posiadają imienne listy osób, które są uprawnione do odbioru węgla z ich składu. Węgiel nie zostanie wydany osobom spoza listy przekazanej do danego składu.

Kiedy odbierać węgiel?

Dokładny termin i sposób odbioru paliwa stałego (odbiór samodzielny lub transport do domu) należy uzgodnić ze składem, w którym mają Państwo odebrać węgiel. Nazwa i adres składu znajduje się na fakturze. 

Do kiedy można składać wnioski o preferencyjny zakup węgla?

Wnioski można składać do dnia 17 lutego. Ze względu na konieczność organizacji całego procesu dystrybucji węgla, termin ten jest ostateczny.

Certfikaty jakości węgla otrzymane od spółki PGE Paliwa

Wróć

Przejdź do początku strony