Przejście do sekcji:

Treść strony - styczeń

Rolniku, złóż wniosek o zwrot podatku akcyzowego 

Od 1 do 28 lutego rolnicy mogą składać w urzędzie wniosek o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju.

O zwrot podatku akcyzowego rolnicy mogą ubiegać się w dwóch terminach:

I.

od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

W tym terminie należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich potwierdzonymi kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Wypłata zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze na rachunek bankowy podany we wniosku będzie dokonana w terminie 3 - 28 kwietnia 2023 roku.

II.
od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. 

W tym terminie należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich potwierdzonymi kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Wypłata zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze na rachunek bankowy podany we wniosku będzie dokonana w terminie 2 - 31 października 2023 roku.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta (do pobrania poniżej).

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,20 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

  • 132 zł (1,20 x 110) x ilość ha użytków rolnych
  • 48,00 zł (1,20 zł x 40) x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wnioski przyjmuje Krystyna Balewska, Urząd Gminy w Obrowie, Aleja Lipowa 27, 87 -126 Obrowo, pokój nr 8, tel. 56 678 60 22 wew. 121.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Projekt ustawy zapowiada zmiany w odniesieniu do limitu zwrotu podatku akcyzowego, które zostaną prawdopodobnie wprowadzone w II transzy przyjmowania wniosków. Będziemy o tym informować.

Wróć

Przejdź do początku strony