Przejście do sekcji:

Treść strony - luty

W remontowanej remizie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku

Postępują prace remontowo – budowlane w remizie OSP w Dobrzejewicach. W ostatnim czasie wykonywano prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Robiono sufity podwieszane, malowano ściany, kładziono gładzie gipsowe. Obecnie trwają prace glazurnicze i elektryczne i wykonywane są instalacje sanitarne.


Koszt inwestycji to 2 172 419,94 zł, w tym 422 tysiące zł na termomodernizację pochodzą ze środków unijnych. Przebudowa remizy jest natomiast całkowicie finansowana z budżetu gminy.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Celu Tematycznego 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, Priorytetu Inwestycyjnego 4c. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym.

Fot. Biuro Projektów Budowalnych Sp. z o.o.

  • remiza-Dobrzejewice-01-2023-01
  • remiza-Dobrzejewice-01-2023-02
  • remiza-Dobrzejewice-01-2023-03
  • remiza-Dobrzejewice-01-2023-04
  • remiza-Dobrzejewice-01-2023-05
  • remiza-Dobrzejewice-01-2023-06
  • remiza-Dobrzejewice-01-2023-07
Przejdź do początku strony