Przejście do sekcji:

Treść strony - Ważne infolinie

Ważne infolinie

Niebieska linia – pomoc w przypadku przemocy 800 120 002

Narkomania – Ogólnopolski Telefon Zaufania 800 199 990 w godz. 16.00-2.00

Powrót z U – pomoc dla dzieci uzależnionych, Toruń 884 004 033

Kujawsko-pomorska niebieska linia 800 154 030

 

Przejdź do początku strony