Przejście do sekcji:

Treść strony - grudzień

Modernizacja chodnika przy Alei Lipowej w Obrowie

Gmina Obrowo podpisała umowę na modernizację chodnika w Obrowie przy ulicy Aleja Lipowa. Teren budowy został przekazany na początku tygodnia, a prace już postępują.

W czwartek 7 grudnia 2023 r. wójt gminy Obrowo podpisał umowę z firmą Usługowo Budowlaną Góral Paweł Górski na modernizację chodnika przy Alei Lipowej w Obrowie. 

 • Zakres prac obejmuje w szczególności:
 • usunięcie dwóch pni,
 • rozbiórkę istniejącego chodnika z płytek betonowych  i kostki betonowej,
 • rozbiórka istniejącego obrzeża betonowego oraz krawężników drogowych,
 • rozbiórka istniejącej podbudowy,
 • ustawienie nowych obrzeży betonowych,
 • ustawienie nowych krawężników drogowych,
 • wykonanie podbudowy,
 • wykonanie nawierzchni z kostki,
 • regulację wysokościową istniejących skrzynek zaworów oraz studni uzbrojenia podziemnego.

Termin wykonania przedmiotu umowy to 30 grudnia 2023 roku, jednakże z uwagi na warunki pogodowe, termin realizacji może ulec zmianie. 

- Jestem świadomy, iż nawierzchnia chodnika przy Alei Lipowej w Obrowie wymagała modernizacji  – powiedział wójt Andrzej Wieczyński.  Środki, jakie przeznaczyliśmy z budżetu gminy na ten cel to ponad 140 tys. zł. Niedawno podpisaliśmy również umowę na budowę kolejnego chodnika –  pomiędzy Dobrzejewicami a Zawałami. Prace ruszą w przyszłym roku – dodał. 

 • Modernizacja chodnika przy Alei Lipowej w Obrowie
 • Modernizacja chodnika przy Alei Lipowej w Obrowie
 • Modernizacja chodnika przy Alei Lipowej w Obrowie
 • Modernizacja chodnika przy Alei Lipowej w Obrowie
 • Modernizacja chodnika przy Alei Lipowej w Obrowie

Wróć

Przejdź do początku strony