Przejście do sekcji:

Treść strony - styczeń

Zmodernizujemy drogi w Osieku nad Wisłą i w Głogowie

Przebudowane zostaną w Głogowie ulice: Poranna Rosa, Muślinowa i Bajkowa, a w Osieku nad Wisłą ulica Jarzębinowa. 20 grudnia 2023 roku podpisano umowy z trzema wykonawcam na przebudowę gminnych dróg w miejscowościach Głogowo oraz Osiek nad Wisłą. 

Przedmiotem realizacji zadań inwestycyjnych jest:

1.Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Obrowo w miejscowości Głogowo ulica Poranna Rosa 

Przebudowa drogi obejmuje odcinek od zjazdu z drogi gminnej ul. Olszynowa do przepustu pod drogą w km 0+172,60 w ciągu ulicy Poranna Rosa. Zadanie obejmuje przebudowę drogi, polegającą na wykonaniu nawierzchni mineralno-asfaltowej o długości 172,60 mb.

2.Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Obrowo w miejscowości Głogowo ulica Muślinowa

Przebudowa drogi obejmuje odcinek od przepustu w km 0+172,60 do km 0+375,20 na działce nr 60/80 w ciągu ulicy Muślinowej. Zadanie obejmuje przebudowę drogi, polegającą na wykonaniu nawierzchni mineralno-asfaltowej o długości 202,60 mb.

3.Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Obrowo w miejscowości Głogowo ulica Bajkowa

Przebudowa drogi obejmuje odcinek od zjazdu z drogi gminnej – ul. Olszynowa do granicy działki 60/48. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia mineralno-asfaltowa jezdni o długości 280,50 mb.

Zakres prac przy ww. przebudowach obejmuje m.in:

 • roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe i ziemne,
 • mechaniczne profilowanie, uzupełnienie podbudowy – zebranie wierzchniej warstwy podłoża oraz uzupełnienie jej kruszywem drogowym, dostosowując drogę do istniejących zjazdów i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej,
 • mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej,
 • wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej. 

4.Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Obrowo w miejscowości Osiek nad Wisłą ulica Jarzębinowa

Przebudowa drogi polega na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wraz z zjazdami oraz obustronnym poboczem na odcinku o długości 112 metrów.

Zakres prac obejmuje m.in.:

 • profilowanie istniejącej podbudowy,
 • wykonanie warstwy wyrównawczej, podbudowy zasadniczej i warstwy odsączającej,
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej, 
 • wykonanie obustronnego pobocza drogi,
 • wykonanie indywidualnych zjazdów.

Zgodnie z umową, wykonawcy mają 4 miesiące od dnia podpisania umowy na wykonanie przedmiotu umowy. 

Łączny koszt jaki poniesie gmina na powyższe przedsięwzięcia to ponad 850 tys.zł.

 • Podpianie umowy na przebudowę gminnych dróg w miejscowościach Głogowo oraz Osiek nad Wisłą
 • Podpianie umowy na przebudowę gminnych dróg w miejscowościach Głogowo oraz Osiek nad Wisłą

Wróć

Przejdź do początku strony