Przejście do sekcji:

Treść strony - styczeń

Zwiększenie środków na drogi podczas piątkowej sesji Rady Gminy

Przyjęty budżet gminy na 2024 r. zakłada rekordową kwotę na wydatki inwestycyjne, łącznie ok. 36 mln zł, w tym 17 mln na budowę i modernizację dróg i chodników oraz oświetlania ulicznego. Podczas piątkowej sesji, rada gminy wyraziła zgodę na zwiększenie środków na drogi. Przebudowa dróg jest przewidziana w Brzozówce, Głogowie, Obrowie, Silnie i Zębowie.  

W miniony piątek, 12 stycznia 2024 r., odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Obrowo, podczas której zwiększono środki finansowe na drogi o 835 000,00 zł. Zgoda Rady Gminy oznacza możliwość rozstrzygnięcia pierwszego postępowania przetargowego na przebudowę gminnych dróg w związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi. Wartość najkorzystniejszej oferty z postępowania wynosi 2 954 099,04 zł, a kwota dofinasowania 1 949 970,00 zł. Gmina Obrowo po zwiększeniu kwoty do gminnych dróg dołoży 1 004 129,00 zł ze środków własnych. 

Po zwiększeniu środków na to postepowanie, kwota w budżecie gminy Obrowo na 2024 r. przeznaczona na inwestycje drogowe i chodniki wzrasta o 835 000,00 zł i wynosi 17 581 127,00 zł. 

Zadanie „Przebudowa dróg na terenie gminy Obrowo”, obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowościach:

 1. Brzozówka: 
  a)ul. Dębowa dz. 30/2, 32/4, 33/4, 31/6, 29/6, 34/15 
  b)ul. Gruszowa dz. 129/50 
  c)ul. Okrężna dz.77/12, 77/9, 77/7, 84/11, 84/48 
 2. Głogowo 
  a)ul. Borowikowa dz. 220/9, 219/15 
  b)ul. Grzybowa dz. 220/28, 224/10,220/9 
 3. Obrowo ul. Energetyczna dz. 138/1 
 4. Silno ul. Sosnowa 272/4, 105/3 
 5.  Zębowo - Kuźniki – Zębowo dz.168, Kuźniki dz. 92. 

Dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Kwota dofinansowania: 1 949 970,00 zł

Wkrótce zostanie podpisana umowa na przebudowę ww. dróg, o czym będziemy informować. 

Przypomnijmy: 
Pod koniec roku 2023 r. pozyskaliśmy około 8 000 000,00 zł dofinansowania zewnętrznego na przebudowę i modernizację dróg gminnych. Powyższe postepowanie przetargowe dotyczy tylko pierwszej części dofinasowania (kwota 1 949 970,00 zł),  a postepowanie przetargowe na pozostałe pozyskane środki (w kwocie 6 000 000,00 zł), zostanie ogłoszone w najbliższych dniach. 

 • Zwiększenie środków na drogi
 • Rządowy Fundusz Polski Ład

Wróć

Przejdź do początku strony