Przejście do sekcji:

Treść strony - styczeń

Podpisaliśmy umowę na przebudowę dróg dofinansowaną z Polskiego Ładu

Po zwiększeniu środków na drogi podczas ostatniej sesji Rady Gminy, możliwe było podpisanie umowy z wykonawcą, który przebuduje drogi w Brzozówce, Głogowie, Obrowie, Silnie, Zębowie i Kuźnikach. 

W piątek, 19 stycznia 2024 r., została podpisana umowa na realizację zadania „Przebudowa dróg na terenie gminy Obrowo”. Realizacją inwestycji zajmie się firma Bruksystem sp. z o.o. z Torunia. 

Inwestycja obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowościach:

1.Brzozówka: 
a) ul. Dębowa dz. 30/2, 32/4, 33/4, 31/6, 29/6, 34/15, 
b) ul. Gruszowa dz. 129/50,
c) ul. Okrężna dz.77/12, 77/9, 77/7, 84/11, 84/48; 

2.Głogowo:
a) ul. Borowikowa dz. 220/9, 219/15, 
b) ul. Grzybowa dz. 220/28, 224/10,220/9; 

3.Obrowo ul. Energetyczna dz. 138/1; 

4.Silno ul. Sosnowa 272/4, 105/3; 

5.Zębowo - Kuźniki – Zębowo dz.168, Kuźniki dz. 92. 

Zakres prac obejmuje w szczególności roboty pomiarowe i ziemne, w tym koryta, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, zjazdy, pobocza, roboty wykończeniowe (m.in. regulacje studni, włazów kanalizacyjnych/zaworów wodociągowych).

Wykonawca ma 6 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotu umowy, a cena wykonania przedmiotu zamówienia to 2 954 099,04 zł.

Przypomnijmy:

Pod koniec roku 2023 r. pozyskaliśmy około 8 000 000,00 zł dofinansowania zewnętrznego na przebudowę i modernizację dróg gminnych. Powyższe postepowanie przetargowe dotyczy tylko pierwszej części dofinasowania,  a postepowanie przetargowe na pozostałe pozyskane środki (w kwocie 6 000 000,00 zł), zostanie ogłoszone w najbliższych dniach. 

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

  • Podpisanie umowy na przebudowę dróg dofinansowaną z Polskiego Ładu

Wróć

Przejdź do początku strony