Przejście do sekcji:

Treść strony - styczeń

Nitka gazowa do miejscowości Zawały

W dniu 19 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie robocze dotyczące budowy sieci gazowej do miejscowości Zawały. Firma DUON Dystrybucja sp. z o.o. poinformowała w trakcie spotkania roboczego, że wkrótce przystąpi do projektowania sieci gazowej.

W dniu 19 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie robocze dotyczące budowy sieci gazowej do miejscowości Zawały. Spotkanie odbyło się w siedzibie Nadleśnictwa Dobrzejewice, a udział w nim wzięli przedstawiciel Nadleśnictwa Dobrzejewice: nadleśniczy Jarosław Kuczaj oraz zastępca nadleśniczego Jacek Wołoszyk, ze strony gminy Obrowo: wójt Andrzej Wieczyński, radna gminy Obrowo Alicja Tarkowska,  pełnomocnik firmy DUON Dystrybucja sp. z o.o. Tomasz Pich oraz mieszkańcy Zawał – przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej. 

Nitka gazowa będzie przebiegać od Dobrzejewic, wzdłuż drogi gminnej, do Zawał. Firma DUON Dystrybucja sp. z o.o. poinformowała w trakcie spotkania roboczego, że wkrótce przystąpi do projektowania sieci gazowej. Sprawą jest także zainteresowane Nadleśnictwo Dobrzejewice, które z uwagi na planowaną inwestycję własną, wspierać będzie budowę sieci gazowej przez firmę DUON Dystrybucja sp. z o.o. 

- Gdy 6 lat temu informowałem mieszkańców Zawał, że będzie tu sieć gazowa, nie wierzono mi, mówiąc, że w perspektywie najbliższych lat jest to niemożliwe. Dziś wiemy, że jest to możliwe, a szerokie poparcie i zgoda zainteresowanych stron dobrze wróży. Rozpoczynają się prace projektowe – mówi wójt Andrzej Wieczyński. 

Od 2010 roku w miejscowościach Brzozówka i Głogowo budowana jest sieć gazowa. W 2022 roku firma DUON Dystrybucja sp. z o.o. wykonała sieć gazową w miejscowości Dobrzejewice. Teraz kolej na Zawały. 

- Dzięki trójsektorowemu partnerstwu możliwe będzie sprawne koordynowanie tego projektu przyłączenia Zawał do sieci gazowej – dodał wójt Andrzej Wieczyński.

  • Spotkanie robocze dotyczące budowy sieci gazowej do miejscowości Zawały.

Wróć

Przejdź do początku strony