Przejście do sekcji:

Treść strony - luty

Rozstrzygnęliśmy konkurs ofert na realizację zadań sportowych

Komisja otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2024 roku w zakresie sportu pod nazwą "Wspieranie organizacji szkolenia, treningów i zajęć sportowych oraz współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportu na terenie gminy Obrowo w roku 2024" informuje, że w dniu 06.02.2024 r. został rozstrzygnięty przedmiotowy konkurs ofert. 

Wróć

Przejdź do początku strony