Przejście do sekcji:

Treść strony - luty

Stan pogotowia przeciwpowodziowego dla terenu Powiatu Toruńskiego

Informujemy, że z dniem 12 lutego 2024 r. od godz. 10:00 ogłoszony został stan pogotowia przeciwpowodziowego dla terenu Powiatu Toruńskiego.

Stan ostrzegawczy rzeki Wisły w Toruniu wynosi 530 cm. Na godz. 10.30 dnia 12 lutego 2024 r. poziom wody w Wiśle w Toruniu wyniósł 541 cm. Obserwowany rozwój stanów wody w zlewni górnej i środkowej Wisły oraz prognozowane wielkości dopływu do zbiornika wodnego "WŁOCŁAWEK" wskazują, że na terenie Powiatu Toruńskiego nie powinien zostać osiągnięty stan alarmowy wynoszący 650 cm. - informuje szef Toruńskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosta Toruński Marek Olszewski

  • Stan pogotowia przeciwpowodziowego

Wróć

Przejdź do początku strony