Przejście do sekcji:

Treść strony - Marzec

Rewitalizacja terenu przy stawie w Obrowie. Wnioskujemy o środki

Od dawna planowana rewitalizacja terenu przy obrowskim stawie przy Alei Lipowej jest na wyciągnięcie ręki. Do 4 kwietnia gmina złoży wniosek o dofinansowanie ze środków MOF na realizację inwestycji.

Projektowany teren będzie miejscem spotkań, a mnogość urządzeń zachęci do aktywności fizycznej. Przedsięwzięcie wychodzi na wprost problemowi zidentyfikowanemu zarówno w Strategii rozwoju gminy Obrowo, Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Podgrodzie Toruńskie, jak i strategii terytorialnej MOF Torunia - oczekiwanej ilości miejsc spędzania czasu wolnego przez wszystkie grupy wiekowe - przestrzeni realizacji potrzeb rekreacyjnych i wypoczynkowych, ułatwiających kontakt z przyrodą i wzmacniających integrację społeczności. 

- Chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby nasi mieszkańcy mogli znaleźć miejsce do spędzania wolnego czasu wśród otaczającej nas przyrody – mówi wójt Andrzej Wieczyński. – Wybudowana zostanie siłownia zewnętrzna, dwa place zabaw dla dzieci, pomosty oraz miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy – dodaje.

Do przeprowadzenia planowane są następujące prace: 

 • czyszczenie stawu i umocnienie skarpy, 
 • utwardzenie nawierzchni, 
 • wykonanie alejek spacerowych, 
 • postawienie drewnianej altany z grillem i stojakami na rowery, 
 • wykonanie dwóch wygrodzonych placów zabaw (dla dzieci do 3 r.ż. i dla dzieci starszych), 
 • posadowienie siłowni zewnętrznych (2 zestawy urządzeń do ćwiczeń), 
 • budowa pomostów wędkarskiego i rekreacyjnego oraz platform widokowych, 
 • umiejscowienie pływającego domku dla kaczek, 
 • zagospodarowanie terenu zielenią (nasadzenia drzew iglastych i krzewów zimozielonych rekompensujące wycinki i uzupełniające zieleń, a także roślin wodnych natleniających i oczyszczających wodę, urządzenie trawników i rabat kwiatowych, ułożenie geowłókniny i kory), 
 • montaż siedzisk (ławki, leżaki), koszów na śmieci i solarnego oświetlenia, 
 • ułożenie chodnika z kostki betonowej w pasie drogowym Al. Lipowej. 

W wyniku realizacji projektu powstanie atrakcyjna, ogólnodostępna przestrzeń publiczna w postaci urządzonego terenu zieleni oraz miejsc rekreacji i wypoczynku, z której skorzystają mieszkańcy i turyści. Nastąpi zahamowanie degradacji istniejącego obszaru biologicznie czynnego i utworzenie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. 

Nazwa programu, w ramach którego realizowany będzie projekt:
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Priorytet 5 – Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu
Działanie 5.4 – Wsparcie rozwoju turystyki ZITy regionalne

 

 • Wnioskujemy o środki na rewitalizację terenu przy stawie w Obrowie.
 • Wnioskujemy o środki na rewitalizację terenu przy stawie w Obrowie.

Wróć

Przejdź do początku strony