Przejście do sekcji:

Treść strony - Marzec

  • logówka żłobek plus

Środki z MOF na budowę przedszkola

W dniu dzisiejszym złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków MOF na budowę przedszkola w Obrowie. Kwota, o której mowa to ponad 8 mln zł. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy, przy Alei Lipowej w Obrowie, planowana jest budowa nowego kompleksu żłobkowo-przedszkolnego. Nowoczesny budynek w przyszłości zastąpi oddziały przedszkolne mieszczące się w dotychczasowym budynku przy Alei Lipowej oraz pozostałe, znajdujące się w budynku szkoły podstawowej. 

W części przedszkolnej będzie mieścić się 8 oddziałów dla 200 dzieci. Część żłobkowa to kolejne 3 nowoczesne sale dla najmłodszych. Ponadto w budynku znajdzie się duża sala zabaw, o powierzchni ponad 75 m2.

Sale dydaktyczne zostały zintegrowane z zespołami sanitarnymi i magazynkami podręcznymi, stanowiącymi zaplecze dla nauczycieli. 

W części wejściowej zlokalizowane są dwie szatnie dla dzieci przedszkolnych oraz wózkarnię i toaletę ogólnego przeznaczenia, przystosowaną do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

Ponadto w budynku przewidziano zespół kuchenny, z niezależnym wejściem z zewnątrz, oraz dwie odrębne jadalnie do spożywania posiłków, a także salę terapeutyczną, salę sensoryczną i część administracyjną dla nauczycieli, dyrekcji i gabinetów specjalistycznych. W obiekcie zlokalizowano także pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania całego kompleksu tj. pomieszczenie techniczne przeznaczone na kotłownię i rozdzielnię elektryczną oraz warsztat konserwatora.

Z myślą o osobach niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, na terenie inwestycji nie znajdziemy progów uniemożliwiających korzystanie z ciągów komunikacyjnych i dostępu do budynku. Zaprojektowana została toaleta dla niepełnosprawnych, wraz z niezbędnym wyposażeniem, natomiast na terenie inwestycji znajdą się dwa miejsca postojowe dla samochodów osobowych, użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.

- Gmina Obrowo jest gminą o najwyższym w całym województwie kujawsko-pomorskim przyroście ludności. Liczba ludności gminy wzrosła w ciągu dekady o 50,8 %. Wiąże się to również ze wzrostem ilości dzieci, w tym w wieku przedszkolnym – mówi wójt Andrzej Wieczyński. - Obecny obiekt przedszkola w Obrowie to budynek przewidziany na maksymalnie 125 dzieci, dlatego też tak ważne jest zwiększanie ilości miejsc w gminnych przedszkolach – dodaje.

Nowy kompleks przedszkolno-żłobkowy będzie krokiem naprzód w zapewnieniu opieki najmłodszym mieszkańcom gminy. Dążenie do stworzenia nowoczesnej placówki z pewnością przyniesie korzyści zarówno dla rodziców, jak i dla całej społeczności gminy. 

Złożony wniosek obejmuje dofinansowanie w łącznej wysokości 8 267 943,82 zł, w tym 7 201 208,12 zł to środki unijne. (Priorytet: 6 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców. Działanie: 6.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne Nr naboru: FEKP.06.02-IZ.00-028/23)

Ponadto gmina otrzymała w ubiegłym roku dofinansowanie do budowy części żłobkowej z programu Maluch+ w wysokości 1 465 218,04 zł. 

  • Projekt nowego kompleksu żłobkowo-przedszkolnego
  • Projekt nowego kompleksu żłobkowo-przedszkolnego
  • Rzut przyzemia nowego kompleksu żłobkowo-przedszkolnego

Wróć

Przejdź do początku strony