Przejście do sekcji:

Treść strony - Marzec

Co znajdzie się na placu zabaw przy osieckiej szkole?  

Jest projekt na plac zabaw przy szkole w Osieku nad Wisłą, a na wczorajszej sesji zostały zwiększone środki, by możliwe było podpisanie umowy z wykonawcą. 

Jak będzie wyglądać plac zabaw? Będzie kolorowo i bezpiecznie!

Budowa placu zabaw obejmuje dostawę oraz montaż następujących urządzeń:

  • huśtawka wieloosobowa, 
  • zjazd linowy, 
  • sześcian gimnastyczny, huśtawka wagowa, 
  • zestaw zabawowy, 
  • piaskownica
  • koszt na śmieci – 2 szt., 
  • ławka z oparciem – 2 szt., 
  • tablica regulaminowa – 2 szt. 

Wykonana zostanie również nowa, bezpieczna nawierzchnia jako teren zielony (trawa), pod urządzeniami i w obrębie stref znajdą się maty bezpieczne. Pod zjazdem linowym wykonana zostanie nawierzchnia z piasku, a teren zostanie ogrodzony.

Wszystkie urządzenia zamontowane na placu zabaw będą posiadały stosowne certyfikaty. 

Realizacja przyczyni się do poprawy stanu i dostępności infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Obrowo dla mieszkańców, a obiekt będzie mieć charakter ogólnodostępny.

Przypomnijmy:

W 2021 roku gmina rozpoczęła przygotowania do budowy długo wyczekiwanego przez dzieci, uczniów i ich rodziców, placu zabaw przy szkole w Osieku nad Wisłą. Jednak z uwagi na kłopotliwą kolizję z linią średniego napięcia prace dopiero są możliwe po ponad 2 latach.

30 stycznia 2024 r. na terenie przy budynku zespołu szkół została usunięta linia napowietrzna średniego napięcia, która stanowiła jedyną kolizję, przez którą niemożliwe było zbudowanie w tym miejscu placu zabaw oraz tuż obok, boiska szkolnego. 

Cała procedura rozpoczęła się w listopadzie 2021 roku. Okazało się wówczas, że sprawa usunięcia kolizji będzie i długa, i kosztowna. Wójt Andrzej Wieczyński odbył szereg spotkań i rozmów dotyczących przyspieszenia całego procesu. Jednakże sprawa była skomplikowana projektowo i administracyjnie. Dodatkowo początkowa wycena całego postępowania nie była optymistyczna, gdyż mowa była o kwocie 350 tys. zł.  Ostatecznie koszt usunięcia kolizji wyniósł około połowę pierwotnej kwoty.

  • Projekt placu zabaw przy osieckiej szkole

Wróć

Przejdź do początku strony