Przejście do sekcji:

Treść strony - Marzec

Co znajdzie się na boisku przy osieckiej szkole? 

Mamy projekt na boisko wielofunkcyjne przy szkole w Osieku nad Wisłą. W trakcie jest również postępowanie przetargowe na realizację powyższej inwestycji.

Co znajdzie się w obrębie boiska wielofunkcyjnego? 

W skład boiska wchodzą:

  • boisko do piłki ręcznej, 
  • 2 boiska do koszykówki, 
  • 2 boiska do piłki siatkowej, 
  • czterotorowa, 60-metrowa bieżnia prosta, 
  • skocznia w dal z 22-metrowym rozbiegiem.

Boisko będzie oświetlone i ogrodzone. Zostaną zamontowane również piłkochwyty. Po obu stronach boiska znajdą się trybuny. 

Projektowane boisko posiadać będzie bezpieczną, poliuretanową nawierzchnię, na której jednocześnie rozgrywać będzie można różne dyscypliny sportu. Planowane oświetlenie pozwoli na dłuższe wykorzystanie obiektu.

Wszystkie urządzenia zamontowane na boisku będą posiadały stosowne certyfikaty. 

Realizacja przyczyni się do poprawy stanu i dostępności infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Obrowo dla mieszkańców, a obiekt będzie mieć charakter ogólnodostępny.

- Nowe, wyczekiwane przez wszystkich, boisko wielofunkcyjne przy szkole w Osieku nad Wisłą ucieszy nie tylko uczniów szkoły, ale również mieszkańców – mówi wójt Andrzej Wieczyński. – Stworzy ono możliwość rozwoju pasji dzieci i młodzieży, które zyskają lepsze warunki do nauki i rozwijania umiejętności sportowych - dodaje.

Przypomnijmy:

W 2021 roku gmina rozpoczęła przygotowania do budowy długo wyczekiwanego przez dzieci, uczniów i ich rodziców, placu zabaw przy szkole w Osieku nad Wisłą. Jednak z uwagi na kłopotliwą kolizję z linią średniego napięcia prace dopiero są możliwe po ponad 2 latach.

30 stycznia 2024 r. na terenie przy budynku zespołu szkół została usunięta linia napowietrzna średniego napięcia, która stanowiła jedyną kolizję, przez którą niemożliwe było zbudowanie w tym miejscu placu zabaw oraz tuż obok, boiska szkolnego. 

Cała procedura rozpoczęła się w listopadzie 2021 roku. Okazało się wówczas, że sprawa usunięcia kolizji będzie i długa, i kosztowna. Wójt Andrzej Wieczyński odbył szereg spotkań i rozmów dotyczących przyspieszenia całego procesu. Jednakże sprawa była skomplikowana projektowo i administracyjnie. Dodatkowo początkowa wycena całego postępowania nie była optymistyczna, gdyż mowa była o kwocie 350 tys. zł.  Ostatecznie koszt usunięcia kolizji wyniósł około połowę pierwotnej kwoty.

 

  • Projekt boiska przy osieckiej szkole
  • Projekt boiska przy osieckiej szkole
Przejdź do początku strony