Przejście do sekcji:

Treść strony - Kwiecień

Problem przemocy w szkole – film interaktywny

W związku z szerzącym się zjawiskiem przemocy wśród dzieci z terenu gminy Obrowo, które jest jednym z trudniejszych problemów w szkołach, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie - działających z ramienia Wójta Gminy Obrowo - zakupili film interaktywny dotyczący przemocy.

Film interaktywny to obecnie jeden z ciekawszych trendów, który opiera się na nielinearnej narracji, a w tak skonstruowanym filmie odbiorca ma wpływ na przebieg fabuły i może zdecydować jak potoczą się losy bohatera lub bohaterów.

Przekaz jest ukierunkowany na rozwijanie świadomości i inspirację do zdrowych wyborów życiowych. 

Głównym założeniem projektu jest profilaktyka oraz edukacja młodzieży, a także przeciwdziałanie problemowi przemocy wśród rówieśników. 

Zjawisko przemocy objawia się w różnych postaciach. Jest to sytuacja, w której sprawca przemocy narusza nietykalność i dobrostan psychiczny lub fizyczny swojej ofiary, wykorzystując swoją przewagę wynikającą z siły fizycznej, pozycji społecznej, ekonomicznej czy stosunku zależności. Może zachodzić w domu, na ulicy lub w szkole wśród rówieśników.

Projekt „Otwórz się na pomoc. Przemoc – przeciwstaw się przemocy i żyj bez strachu”, opiera się na nieliniowej narracji, immersji i interakcji. To interaktywny film poświęcony przemocy rówieśniczej. Scenariusz filmu został opracowany we współpracy z doświadczoną psycholog dziecięcą i terapeutką – Mają Pisarek. Od decyzji użytkownika zależy to, jak potoczy się historia. Film staje się więc grą, w której użytkownik dokonuje wyborów w temacie przemocy rówieśniczej.

Przemoc przybiera różne formy i ma mnóstwo odcieni. W wielu sytuacjach przemocowych różne jej formy nakładają się na siebie i  przenikają; czasem trudno precyzyjnie zdefiniować, jaki rodzaj przemocy dotyka daną ofiarę. 

Poniżej link do filmu interaktywnego skupiającego się na przemocy w szkole.
https://torun.naszemiasto.pl/gmina-obrowo-otworz-sie-na-pomoc-przemoc/re#INTRO

  • -

Wróć

Przejdź do początku strony