Przejście do sekcji:

Treść strony - maj

Budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy Obrowo.

Realizując założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej, Polska przyjęła Narodowy Plan Szerokopasmowy, którego celem  jest m.in. zapewnienie ultraszybkiego dostępu do internetu wszystkim gospodarstwom domowym w kraju.

Jednym z instrumentów w realizacji tego celu jest wsparcie finansowe na rozwój infrastruktury szerokopasmowej na obszarach ,,białych plam’’ udzielane przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC).

W wyniku rozstrzygnięć konkursu ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Orange Polska zbuduje internetową sieć światłowodową w projekcie „Toruński d Orange Światłowód”, obszar nr 5.04.15.d, w którym znajduje się Gmina Obrowo
Informacje o konkursie dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/zwiekszenie-dostepu-do-ultra-szybkiego-internetu-szerokopasmowego-1-nabor

Na stronie znajduje się również Lista Punktów Adresowych wskazanych do objęcia zasięgiem sieci. 

Wykonawcą odpowiedzialnym za działania związane z projektowaniem i budową sieci światłowodowej na obszarze gminy są firmy PST i Pit Bull.

Infrastruktura światłowodowa oparta na kablach światłowodowych doprowadzana będzie do granicy działki dla budynków jednorodzinnych i do części wspólnych dla budynków wielorodzinnych. 

Wybudowana sieć będzie dostępna dla wszystkich operatorów, zainteresowanych świadczeniem usług na terenie gminy. 
Inwestycja będzie realizowana etapowo a planowany termin jej zakończenia to 31.01.2027r.

Wszelkie informacje o aktualnych i planowanych zasięgach sieci szerokopasmowych można znaleźć i zweryfikować także na stronie internetowej https://internet.gov.pl.

  • Budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy Obrowo
  • Budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy Obrowo
  • Budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy Obrowo

Wróć

Przejdź do początku strony