Przejście do sekcji:

Treść strony - maj

  • 5 INWESTYCJE Nowe rozwiązania przy stacji uzdatniania logówka — kopia

Trwa instalacja zbiornika wody

Inwestycja pn. „Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w Osieku nad Wisłą” jest w trakcie. Obecnie stawiany jest przez wykonawcę zbiornik gromadzący wodę pitną. 

Zakres trwającej inwestycji obejmuje wykonanie dodatkowego zbiornika gromadzącego wodę i związaną z tym przebudowę instalacji wewnętrznej. Całość zamierzenia budowlanego odbywa się na działce istniejącej stacji wodociągowej w Osieku nad Wisłą.

W listopadzie 2023 roku rozpoczęły się prace ziemne związane z wykonaniem fundamentu pod nowy zbiornik. W marcu zostało zakończone układanie materaców gabonowych oraz zakończono osuszanie zbiornika wody. Zakończono wówczas również prace nad fundamentem pod nowy zbiornik.

Obecnie instalowany jest dodatkowy zbiornik gromadzący wodę o pojemności 150 m3, służący do magazynowania wody pitnej, która pozwoli na wyrównanie okresowych deficytów wody.

- To bardzo ważna inwestycja, jedna z priorytetowych, poprawiająca system uzdatniania wody w południowej części gminy. W ciągu ostatnich lat w naszej gminie zauważamy rosnące zapotrzebowanie na dodatkowe ilości wody, dlatego też rozbudowujemy i modernizujemy stację w Osieku nad Wisłą tak, by można było bez przerw w dostawie dostarczać mieszkańcom wodę – mówi wójt Andrzej Wieczyński. 

Wartość umowna brutto inwestycji to 559 650,00 zł, a wykonawcą jest firma Rollstick Toruń Sp. z o.o. Termin realizacji to 24 sierpnia 2024 r.

Inwestycja jest współfinansowana  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 typ operacji  „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym  inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

 

  • „Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w Osieku nad Wisłą”
  • „Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w Osieku nad Wisłą”
  • „Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w Osieku nad Wisłą”

Wróć

Przejdź do początku strony