Przejście do sekcji:

Treść strony - maj

Zaawansowany etap projektowy sali gimnastycznej

Otrzymaliśmy wstępną koncepcję architektoniczną sali gimnastycznej, która będzie znajdować się przy Szkole Podstawowej w Łążynie II. Powierzchnia zabudowy planowanej inwestycji to około 1650 m kw.

26 marca 2024 roku została podpisana umowa z projektantem, który wykona projekt architektoniczny sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łążynie II. Wówczas wykonawca zapewnił, że wkrótce gmina otrzyma wstępną koncepcję – tak też się stało. 

Projektowana sala gimnastyczna będzie posiadać dwa wyodrębnione segmenty. Zaplecze sali sportowej, w którym znajdą się szatnie, sanitariaty, pomieszczenia techniczne, magazyny oraz sala lekcyjna, położone jest prostopadle do istniejącego budynku. 

Część sportowa zostanie przesunięta względem zaplecza sportowego prostopadle do budynku świetlicy wiejskiej, wykorzystując tym samym dostępną przestrzeń przy linii brzegowej stawu.

Wskazany układ umożliwi zlokalizowanie pełnowymiarowej sali gimnastycznej o wymiarach 20x40m (około 26x45m wraz z bocznymi wybiegami i trybunami). 

Zaprojektowano również utwardzenie w postaci ciągu pieszo-jezdnego, który stanowi jednocześnie drogę przeciwpożarową do projektowanego budynku. 

Powierzchnia zabudowy planowanej inwestycji to około 1650 m kw.

-Otrzymana wstępna koncepcja architektoniczna to kolejny krok w kierunku budowy sali gimnastycznej przy szkole w Łążynie II – mówi wójt Andrzej Wieczyński. – Jest to jednak tylko koncepcja, która zostanie teraz przekazana do akceptacji przez inne instytucje, w tym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu – dodaje. 

Koszt opracowania dokumentacji to 57 200,00 zł z terminem realizacji do 30 listopada 2024 roku. 

  • Koncepcja architektoniczna sali gimnastycznej w Łążynie II
Przejdź do początku strony