Przejście do sekcji:

Treść strony - czerwiec

Pieniądze na inwestycje leśne lub zadrzewione

Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku można ubiegać się o wsparcie na: zalesienie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Wszystkie cztery interwencje są finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski można składać wyłącznie droga internetową. 

Przejdź do początku strony