Przejście do sekcji:

Treść strony - Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

  • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi – zapraszamy do konsultacji

    Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi – zapraszamy do konsultacji

    Zapraszamy organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, do przesyłania nam swoich uwag dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Obrowo w 2022 roku. Publikujemy zarządzenie wójta w tej sprawie oraz Program… który jest załącznikiem do zarządzenia. Załącznikiem jest także formularz, na którym należy zgłaszać opinie. Konsultacje potrwają do dnia 1 lutego 2022 r.

Stronicowanie

Przejdź do początku strony