Przejście do sekcji:

Treść strony - maj

Seniorze, nie upadnij. Druga edycja programu

Do 24 czerwca prowadzimy zapisy osób chcących wziąć udział w programie zapobiegania upadkom dla seniorów. Program skierowany jest do osób w wieku 60+ z terenu gminy Obrowo.

Gmina Obrowo w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim rozpoczyna II edycję programu profilaktyki zdrowotnej pn. ,,Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Program skierowany jest do osób w wieku od 60 roku życia, zamieszkałych i zameldowanych na terenie naszej gminy.

Przed zajęciami seniorzy wezmą udział w szkoleniu edukacyjnym oraz w badaniu kwalifikacyjnym. Na badanie składają się testy sprawnościowe, testy psychologiczne, skład ciała oraz EKG wykonane przez lekarza specjalistę wyznaczonego przez koordynatora programu, tj. przez ,,Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Udział 15 osób w programie jest bezpłatny. Zajęcia planujemy się przeprowadzić  w okresie wrzesień - grudzień 2022r. z częstotliwością 3 razy w tygodniu  po 45 minut, w godzinach popołudniowych. 

Zapisy uczestników prowadzi urzędowy Referat ewidencji ludności i ochrony zdrowia, tel. 56 678 60 22 wew. 155. O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy trwają do dnia 24.06.2022r.

Wróć

Przejdź do początku strony