Przejście do sekcji:

Treść strony - maj

Dodatkowe, nowoczesne zajęcia dla ponad pół tysiąca naszych uczniów

Ponad pół roku trwa już realizacja projektu „Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo”. Odbyło się już ponad 1100 godzin dodatkowych, nowatorskich godzin zajęć. Uczestniczy w nich 544 uczniów ze wszystkich szkół naszej gminy, w tym 103 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Gmina pozyskała na projekt pieniądze z Unii Europejskiej. 

Podsumowujemy pierwsze pół roku projektu „Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo”. Na projekt pozyskaliśmy 1.760.750,44 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt składa z dwóch części. Pierwsza z nich to nowatorskie, prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia dla uczniów, a druga część to zakupy nowoczesnego sprzętu do gminnych szkół. 

Jak projekt wygląda w liczbach?

Przedstawiamy dane za okres od października 2021 roku do końca marca 2022 roku.

 • 533 – zrealizowano tyle godzin eksperymentalnych zajęć rozwijających umiejętności matematyczno – przyrodnicze. W ten sposób uczniowie poznawali tajniki fizyki, chemii, geografii, matematyki, biologii i przyrody;
 • 574 – w tylu godzinach zajęć uczestniczyli uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Są to zajęcia rozwijające umiejętności społeczno – emocjonalne, korekcyjno - kompensacyjne, terapeutyczne i logopedyczne.
 • 544 – tylu uczniów ze wszystkich gminnych szkół podstawowych uczestniczyło łącznie w ww. zajęciach, w tym:
  • 13 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz
  • 90 uczniów z opinią o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wszystkie zajęcia to zajęcia dodatkowe, ponadprogramowe, realizowane poza standardowymi godzinami nauki. Prowadzą je nauczyciele gminnych szkół.

O tym, jaki sprzęt otrzymały szkoły w ramach projektu, pisaliśmy wcześniej. Kliknij i przejdź do informacji o zakupach dla szkół

W skrócie warto przypomnieć, że kupiliśmy laptopy, komputery stacjonarne, monitory interaktywne, tablety, rzutniki multimedialne z ekranami, tablice interaktywne, projektory i wizualizery. Zakupiliśmy również wyposażenie pracowni oraz liczne pomoce naukowe. Kupiliśmy także sprzęt do indywidualnej pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Jakie zajęcia realizują nasze szkoły?

Szkoła Podstawowa w Osieku nad Wisłą:

 • matematyka – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • j. angielski – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • j. niemiecki – zajęcia rozwijające,
 • matematyka metodą eksperymentu,
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne,
 • zajęcia terapeutyczne.

Szkoła Podstawowa w Brzozówce:

 • j. angielski - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • j. niemiecki - zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 • matematyka - zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 • przyroda metodą eksperymentu,
 • biologia metodą eksperymentu,
 • geografia metodą eksperymentu,
 • chemia metoda eksperymentu.

Szkoła Podstawowa w Obrowie:

 • informatyka - zajęcia rozwijające,
 • matematyka-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • j. angielski - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • matematyka metodą eksperymentu,
 • biologia metodą eksperymentu,
 • chemia metodą eksperymentu,
 • fizyka metodą eksperymentu,
 • geografia metodą eksperymentu,
 • przyroda metodą eksperymentu,
 • zajęcia terapeutyczne,
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne (socjoterapeutyczne),
 • zajęcia logopedyczne.

Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach:

 • j. angielski, zajęcia dla uczniów dydaktyczno-wyrównawcze,
 • j. angielski, zajęcia rozwijające,
 • j. niemiecki, zajęcia dla uczniów dydaktyczno-wyrównawcze,
 • j. niemiecki, zajęcia rozwijające,
 • matematyka zajęcia dla uczniów dydaktyczno-wyrównawcze,
 • matematyka zajęcia dla uczniów rozwijające,
 • informatyka zajęcia dla uczniów rozwijające,
 • doradztwo zawodowe,
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • zajęcia logopedyczne.

Szkoła Podstawowa w Łążynie II:

 • j. angielski - zajęcia,
 • matematyka-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • matematyka zajęcia dla uczniów rozwijające
 • informatyka zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • przyroda metodą eksperymentu
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.


 

Wróć

Przejdź do początku strony