Przejście do sekcji:

Treść strony - lipiec

Dodatkowe, nowoczesne zajęcia dla ponad pół tysiąca naszych uczniów

Ponad 1800 godzin dodatkowych, nowatorskich godzin zajęć dla 544 uczniów ze wszystkich szkół naszej gminy, w tym 103 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi za łączną kwotę 248 000 zł. To efekty trwającego  projektu edukacyjnego, zwiększającego kompetencje naszych uczniów.


Niemal rok gmina realizuje już projekt „Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo”. Projekt ten składa z dwóch części. Pierwsza z nich to nowatorskie, prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia dla uczniów, a druga część to zakupy nowoczesnego sprzętu do gminnych szkół. 


Jak projekt wygląda w liczbach?

Przedstawiamy dane za okres od października 2021 roku do końca czerwca 2022 roku.

  • 896 – zrealizowano tyle godzin eksperymentalnych zajęć rozwijających umiejętności matematyczno – przyrodnicze. W ten sposób uczniowie poznawali tajniki fizyki, chemii, geografii, matematyki, biologii i przyrody;
  • 923 – w tylu godzinach zajęć uczestniczyli uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Są to zajęcia rozwijające umiejętności społeczno – emocjonalne, korekcyjno - kompensacyjne, terapeutyczne i logopedyczne.
  • 544 – tylu uczniów ze wszystkich gminnych szkół podstawowych uczestniczyło łącznie w ww. zajęciach, w tym:
    • 13 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz
    • 90 uczniów z opinią o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wszystkie zajęcia to zajęcia dodatkowe, ponadprogramowe, realizowane poza standardowymi godzinami nauki. Prowadzą je nauczyciele gminnych szkół.

- W ramach projektu na dodatkowe zajęcia na naszych dzieci przeznaczyliśmy już dokładnie 247 773,25 złwylicza wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. - Inwestycje w oświatę to bowiem nie tylko inwestycje w infrastrukturę. To także dbanie o wysoką jakość nauczania i ciekawe lekcje.

W ramach projektu kupiliśmy również nowoczesne materiały dydaktyczne i sprzęt komupterowy do szkół. Były to laptopy, komputery stacjonarne, monitory interaktywne, tablety, rzutniki multimedialne z ekranami, tablice interaktywne, projektory i wizualizery. Zakupiliśmy też wyposażenie pracowni oraz liczne pomoce naukowe. Kupiliśmy także sprzęt do indywidualnej pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Przejdź do informacji o zakupach realizowanych z funduszy projektu

Wróć

Przejdź do początku strony