Przejście do sekcji:

Treść strony - lipiec

Rolniku, złóż wniosek o zwrot podatku akcyzowego 

Od 1 do 31 sierpnia rolnicy mogą składać w urzędzie wniosek o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego.

Rolnik, który będzie chciał uzyskać zwrot podatku akcyzowego powinien:

w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich potwierdzonymi kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta (do pobrania poniżej).

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

  • 1 x 110 zł x ilość ha użytków rolnych
  • 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wnioski przyjmuje Krystyna Balewska, Urząd Gminy w Obrowie, Aleja Lipowa 27, 87 -126 Obrowo, pokój nr 8, tel. 56 678 60 22 wew. 121.

Fot. na stronie głównej: Łukasz Piecyk

Wróć

Przejdź do początku strony